Werkt vroegschoolse educatie wel?

Nieuws | de redactie
9 juni 2008 | De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heft achterstanden aan het begin van het basisonderwijs van kinderen met laag opgeleide ouders nog niet op. Dat blijkt uit een pas gepubliceerd rapport van IVA en Babylon van de Universiteit van Tilburg. Wel is er sprake van van verzachtende effecten: de achterstand van sommige groepen leerlingen wordt kleiner.

Het onderzoek naar de uitvoering en effectiviteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in Nederland is in 2007-2008 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en met subsidie van NWO. Aan het onderzoek deden 253 scholen mee. Met de VVE is rond 2000 begonnen om (taal)achterstanden van zowel autochtone als allochtone groepen kinderen in het onderwijs aan te pakken door kinderen van 2 tot 6 jaar te laten deelnemen aan educatieve programma’s die specifiek gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van talige en andere onderwijsachterstanden.

De onderzoekers stelden vast dat leerlingen van scholen met VVE in de eerste jaren op school niet beter scoren op taal, rekenen en werkhouding dan leerlingen van scholen zonder VVE. Wel maken leerlingen van VVE-scholen een iets snellere taalontwikkeling door tussen groep 2 en groep 4. Bovendien halen leerlingen van zowel autochtone als allochtone laagopgeleide ouders iets betere schoolresultaten na het volgen van VVE, hoewel dat effect niet blijkt op te gaan voor kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Opmerkelijk was verder dat kinderen met een leerachterstand wel beter presteren op basisscholen die goed samenwerken met peuterspeelzalen.

De onderzoekers pleiten onder andere voor meer diepgaand en specifiek onderzoek, om de (middellange-termijn) effecten van VVE- programm”s en VVE-uitvoeringskenmerken vast te kunnen stellen. Ook is nader onderzoek gewenst naar het effect van VVE op kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Bovendien zou samenwerking van basisscholen en peuterspeelzalen verder gestimuleerd en geintensiveerd moeten worden en zou de opleiding van peuterspeelzaalleidsters op een hoger niveau (HBO) moeten liggen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK