What’s in a name….

Nieuws | de redactie
18 juni 2008 | OCW dwingt HO-opleidingen hun naam te wijzigen. Universiteiten en hogescholen worden gesommeerd de officieel geregistreerde terminologie te hanteren en niet langer de soms al decennia ingeburgerde. Toegepaste wiskunde moet dus 'technische wiskunde' heten, al roept ook dat al weer verwarring op.

Het ministerie meent dat opleidingsnamen die anders klinken dan de formele Croho-registratie verwarrend en zelfs misleidend kunnen werken. Het leidt tot soms potsierlijke, bureaucratische omslachtigheden: in Twente moet European Studies voortaan ‘bestuurskunde, opleidingsvariant European Studies’ heten. Vast ook een echte asset op de wereld-kennismarkt bij de werving van studenten. Het is of Dijsselbloem geheel aan OCW voorbij is gegaan vooralsnog en detailinterventies los van ‘wat’ of ‘hoe’ aan de orde van de dag horen te zijn.

De chemici en wiskundigen worden ook tot zinledige bijstellingen verplicht. Zo moet de opleiding ‘chemische technologie’ zich toch echt ‘scheikundige technologie’ noemen. “Die twee begrippen liggen heel dicht bij elkaar”zegt de directeur van de Twentse opleiding nog mild in UT-nieuws. Dat er verwarring zou zijn lijkt eigenaardig: vanaf de oprichting in 1964 presenteert de opleiding zich als ‘chemische technologie’. Een dus even actuele als dringende wijziging op last van de minister.

De enige bijstelling waar het verder toe noopt is een nieuwe editie van het voorlichtingsmateriaal. “Inhoudelijk zal er natuurlijk niets veranderen,” zegt Menno de Jong van de Twentse communicatiewetenschap. Die mag zich niet meer ’toegepaste communicatiewetenschp’ noemen, hoewel juist dat paste bij de invalshoek die de ingenieurs van zo’n TU bij dit domein inhoudelijk willen in brengen. Croho gaat voor inhoud, blijkbaar. Bij de C van OCW kennen ze wellicht Vondels slotregel uit het gedicht over de dood van zijn zoontje Constantijn: ‘Eeuwigh gaat voor oogenblick’.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK