Wiskunde ‘boom’ als probleem

Nieuws | de redactie
13 juni 2008 | Op geen enkele Nederlandse universiteit gaat het zo goed met wiskunde als in Nijmegen. De studentenaantallen verdubbelen de laatste drie jaar ieder jaar. Ook dit jaar is het aantal vooraanmeldingen met 63 procent gestegen, van 16 naar 26 studenten. Nijmegen staat daarmee op de tweede plek als het gaat om het aantal eerstejaars wiskunde. ‘Fantastisch’, erkent het brein achter dit succes, hoogleraar Klaas Landsman. ‘En dramatisch.’

Dramatisch? ‘Vijf jaar geleden werd onze wiskundestaf gehalveerd tijdens een reorganisatie. Sindsdien is het aantal studenten verviervoudigd, maar is de staf niet weer verdubbeld. Promovendi en gepensioneerden geven nu colleges om het onderwijsprogramma rond te krijgen. Dat is zeer bedenkelijk.’ De staf werd rond de reorganisatie van 2004 en de daaraan voorafgaande bezuinigingen ruwweg gehalveerd, onder meer omdat het aantal eerstejaars (7 in 2002!) op dat moment een dieptepunt kende. In 2004 werd Landsman vanuit Amsterdam naar Nijmegen gehaald. Sinds 2006 verdubbelden de aanmeldingen elk jaar, naar vorig jaar 32 eerstejaars. Dit jaar mag – gezien de huidige vooraanmeldingen – gerekend worden op zo’n 50 eerstejaars. Op geen enkele andere universiteit is er sprake van zo’n hevige stijging in het landelijke marktaandeel: zonder uitzondering kennen de wiskundeopleidingen in het land stijgingen of dalingen van rond de 1 procentpunt. In Nijmegen is het marktaandeel van 8 naar 13 procent gestegen.

Landsman: ‘Vier jaar geleden was het van levensnoodzaak om te groeien. Ons pr-team – bestaande uit twee studenten, Dion Coumans en Mirte Dekkers, promovendus Ruben van de Brink en mijzelf – stond op scherp. Het talent voor pr was er, en ook hart voor de zaak. Er zit veel emotie in onze pr.’ En met resultaat: voornamelijk dankzij het Wiskundetoernooi – precies datgene waarmee de Nijmeegse pr zich onderscheidt van de rest van Nederland – rezen de aanmeldingen bij wiskunde de pan uit.

Prachtig, natuurlijk, maar de consequenties zijn groot. Landsman: ‘Na de enorme bezuinigingen in het verleden zou je, gezien het huidige succes, mogen verwachten dat we er netto weer wat stafleden bij krijgen om in ieder geval het onderwijs rond te krijgen en de staf op niveau te houden. In plaats daarvan zijn zelfs opvolgingen problematisch. Het is natuurlijk bizar als een bedrijf niet investeert in een succesvol product.’ Naar eigen zeggen probeert Landsman dat het faculteitsbestuur dagelijks duidelijk te maken, maar tot op de dag van vandaag worden de prioriteiten bij onderzoek gelegd. ‘Ik vecht hier dagelijks voor, maar ik ben niet de baas. Het onderwijs moet hier meer prioriteit krijgen, en dan natuurlijk met name binnen zo’n sterk groeiende opleiding.’ [uit Voxlog]


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK