Academies willen agenda zetten

Nieuws | de redactie
21 juli 2008 | De academies van wetenschappen versterken hun gezamenlijke, internationale agenda-rol. De academies van Brazillië, China, India, Mexico, Zuid-Afrika hebben met hun collega's van de G8 hun visie over 'Climate Change Adaptation and the Transition to a Low Carbon Society' en over 'Global Health' uitgebracht.

Dit is in lijn met het voornemen van de academiepresidenten van de USA en China, zoals zij dit eerder dit jaar in een interview met ScienceGuide uiteen zetten. De KNAW onderschrijft de twee nieuwe verklaringen.

De belangrijkste eisen uit de klimaatstatement zijn:

-het uiterste in het werk te stellen om de broeikasgassen in 2050 te halveren

-in 2009 een tijdspad, budget en een plan te hebben voor een aantal Carbon capture and storage-demonstratieprojecten

-wereldwijd, nationaal en lokaal voorbereidingen te treffen op de klimaatveranderingen, en de ontwikkelingslanden daarbij te helpen

-maatregelen te treffen voor een snelle overgang naar een low carbon samenleving

-de nodige wetenschappelijke, technologische en innovatieve samenwerking te stimuleren.

In de verklaring over global health roepen de academies op tot intensievere internationale samenwerking op het gebied van de grote vraagstukken voor de gezondheid: water, hygiëne, voedselveiligheid, toegang tot medische zorg en informatie en opleiding van deskundigen.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK