Automotive control

Nieuws | de redactie
22 juli 2008 |

Het wegtransport heeft een grote invloed op onze maatschappij. In West Europa blijft het autogebruik toenemen met als gevolg groeiende maatschappelijke knelpunten op het gebied van veiligheid, milieu en congestie. Technologische oplossingen hiervoor zullen voornamelijk worden gerealiseerd door het toepassen van meer elektronica en software. Momenteel speelt elektronica al een rol bij 80% van alle voertuig innovaties. De automotive industrie is zeer internationaal en heeft een sterke focus op aspecten als time-to-market, product differentiatie, betrouwbaarheid en niet in het minst kosten. Het is een van de grootste investeerders in onderzoek en ontwikkeling, ruwweg 18% van de wereldwijde O&O wordt besteed aan automotive. Ze behoort tot de top drie van de Nederlandse maakindustrie met ruwweg 40.000 mensen bij ruim 200 bedrijven. Als gevolg van de concentratie in Zuidoost-Nederland, met ruwweg de helft van de automotive industrie, is deze dan ook een onmiskenbare economische factor.

Het domein van het lectoraat ‘Automotive Control’ behelst intelligente systemen in wegvoertuigen. Binnen dit zeer brede en complexe aandachtgebied van automotive control richt het zelfgeïnitieerde onderzoek van het lectoraat zich vooralsnog op systemen die het rijgedrag, de wendbaarheid en het inzittendencomfort van het voertuig alsmede de voertuigveiligheid verhogen. De nadruk ligt daarbij op de evaluatie en verbetering van bestaande mechatronische componenten en intelligente voertuig (deel)systemen.

Geavanceerde sensor- en actuator technologie in combinatie met snelle dataprocessing, maakt het mogelijk om de vele parameters die ten grondslag liggen aan het voertuiggedrag voldoende snel en nauwkeurig te bepalen en het voertuiggedrag real-time te beïnvloeden. Naast stabiliteit zal ook de wendbaarheid bijdragen aan de voertuigveiligheid: een voertuig dat sneller kan manoeuvreren zal een grotere kans hebben een potentiële botsing nog te ontlopen. Middels omgevingsensoren en telematica kan de (elektronische) horizon van het voertuig verder worden gelegd, waardoor preventieve acties eerder kunnen worden ingezet. Als een botsing onvermijdbaar is kan middels een voortijdige inschatting van de waarschijnlijke botsingsituatie in combinatie met een bijsturing van de voertuigbeweging en/of activering van veiligheidsystemen (gordels, airbags) de letsels van de voertuig inzittenden worden geminimaliseerd. De veiligheidsystemen evolueren daarbij naar adaptieve systemen die anticiperen en reageren op het specifieke ongeval.

Het lectoraat vervult een intermediaire rol tussen Fontys en enkele prominente vertegenwoordigers van de Automotive industrie in de regio als TNO, PDE en DAF alsmede het regionale netwerk automotive MKB. Studenten werken in de laatste fasen van hun studie aan samen met deze bedrijven gedefinieerde projecten, resulterend in een natuurlijke doorstroming van studenten en impulsen tot curriculum aanpassingen vanuit het bedrijfsleven. Middels participatie in het HTAS programma, ontstaat een relatie met de tientallen bedrijven en instellingen die het HTAS consortium vormen dat het 5 jarige onderzoeksprogramma uitvoert. Ook de relatie met intermediaire instanties als de (eu-) regionale Kamers van Koophandel, Syntens en ATC wordt gecultiveerd. Daarnaast zal er sprake zijn van samenwerking met andere kennisinstituten zoals technische universiteiten en -hogescholen in binnen- en buitenland.

Over de lector
Henk Lupker
(1956) studeerde werktuigbouw aan de Technische Universiteit Delft, waar hij in 1984 afstudeerde bij de vakgroep Technische Mechanica. Na zijn studie trad hij in dienst bij TNO als projectleider. Vanaf 1988 is hij als groepshoofd verantwoordelijk voor onderzoek en consultancies rond bezwijkgedrag van constructies en voertuigen. In 1990 werd hij product manager MADYMO, een computer programma dat de automobielindustrie gebruikt voor de analyse en het ontwerp van de passieve veiligheid van wegvoertuigen. Vanaf 1998 tot 2005 is hij groepshoofd Advanced Vehicle Control. Vervolgens wordt hij betrokken bij business development automotive. Hij is deeltijd lector vanaf januari 2007.

Contact
Ir H.A. Lupker
Fontys Hogescholen
PTH
Steenovenweg 1, Helmond
Postbus 347
5600 AH Eindhoven
T 0877 870 843
E h.lupker@fontys.nl
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK