‘Duitsers zijn niet gek’

Nieuws | de redactie
11 juli 2008 | Volgens sommige media kost de toestroom van Duitse studenten naar ons HO de Nederlandse belastingbetaler vooral geld. Die belangstelling voor de kwaliteit van het HO is blijkbaar geen reden tot 'trots op NL', maar klopt die rekensom eigenlijk wel? Nuffic-directur Sander van den Eijnden zet uiteen dat het echte probleem ergens anders zit. In elk geval niet bij die slimme Duitsers die hier kennis komen opdoen.

  

In Nederland studeren heel wat jonge mensen uit andere EU- landen.Uit de laatste OESO-gegevens blijkt dat het er in 2004-2005ongeveer 17.500 waren. Omgekeerd studeerden er maar 10.500Nederlandse studenten in de rest van de EU. Een negatief saldo van7.000 studenten dus, en een kennelijke strop voor de Nederlandsebelastingbetaler van bijna 50 miljoen euro. Ter vergelijking:België stond dat jaar 20.000 studenten in het rood, Duitsland40.000 en het Verenigd Koninkrijk zelfs 115.000! Toch blijft eenland als Duitsland zich inspannen om meer EU-studenten binnen tehalen. Zijn ze daar helemaal gek geworden? Ik denk het niet.

Buitenlandse studenten zetten voor hun studie in een ander land eenstapje extra en zijn vaak zeer gemotiveerd. De Universiteit vanNijmegen wil daarom graag Duitse studenten, omdat die een positieveinvloed blijken te hebben op de onderwijskwaliteit. Duitsebachelorstudenten studeren er gewoon in het Nederlands, demasterstudenten doen dat vaak in het Engels. Net als hunNederlandse collega’s. Ze volgen studies die zij inhoudelijkinteressant vinden of die internationaal hoog staan aangeschreven.Terzijde: aan Duitse universiteiten studeren meer studentenNeerlandistiek dan aan Nederlandse universiteiten.

Na hun afstuderen leveren buitenlandse studenten een belangrijkebijdrage aan ons kennis- en arbeidspotentieel. Dat is geenoverbodige luxe, we zullen ze nog hard nodig hebben. Ook zijnbuitenlandse afgestudeerden goede ‘ambassadeurs’ van Nederland. Enmakkelijk benaderbaar voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat isbest handig voor een land dat voor ruim 300 miljard euro uitvoertnaar andere EU-landen, waarvan zo’n 100 miljard naarDuitsland.
 
Om precies dezelfde redenen zou het goed zijn als Nederlandsestudenten zelf ook vaker voor een opleiding de grens over gingen.Hun aantal stagneert al jaren onder het EU-gemiddelde. Gelukkiggeven we ze tegenwoordig de studiefinanciering mee en voert deNuffic samen met de Nederlandse universiteiten en hogescholen deWilWeg-campagne. Dat brengt trouwens ook het uitwisselingssaldomeer in balans. Wat daarbij helpt is dat de studenten weten dat zena die buitenlandervaring kunnen terugkeren naar een aantrekkelijk,mede door toedoen van buitenlandse studenten internationaalgeoriënteerd Nederland.

Sander van den Eijnden,
Algemeen Directeur Nuffic

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK