Filosofie

Nieuws | de redactie
22 juli 2008 |

Het lectoraat Filosofie bestrijkt de periode augustus 2007-augustus 2011. In deze periode richt het lectoraat zich op:

het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s Filosofie (inclusief ethiek) voor Fontys Hogescholen het opzetten en uitvoeren van onderzoekprogramma’s Filosofie (inclusief ethiek), en het publiceren over de onderzoeksresultaten het geven van advies over filosofische en ethische onderwerpen aan Fontys Hogescholen inhoudelijk bevorderen en versterken van filosofische (inclusief ethische) reflectie bij studenten, docenten en bijbehorende werkveld

Bijzonder aan het lectoraat Filosofie is dat het niet exclusief is gebonden aan één specifieke Fontys Hogeschool, maar is gericht op de gehele Fontys Hogescholen. Een andere bijzonderheid is dat het lectoraat Filosofie zich richt op kritische problematieken die zich voordoen in het professionele veld van de studenten, docenten en het bijbehorende werkveld. “Filosofie” houdt in termen van dit lectoraat vooral in “praktische filosofie”, inclusief ethiek. Een andere belangrijke invalshoek van het lectoraat ligt in een combinatie van cultuurfilosofie, politieke filosofie en sociale filosofie. Deze combinatie van vakken is de filosofische vertaling van wat in andere gebieden “levensbeschouwing” wordt genoemd.

Binnen het onderzoeksprogramma van het lectoraat, “Waarden, professie en de maatschappelijke realiteit” wordt filosofisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen waarden, het uitoefenen van een beroep, en de maatschappelijke realiteit waarbinnen de beroepsuitoefening plaatsvindt. Naast een fundamentele lijn  (onderzoek naar waarden als rechtvaardigheid, vrijheid en duurzaamheid) kent het onderzoeksprogramma toepassingslijnen naar de diverse opleidingendomeinen van de hogeschool.

Het netwerk van het lectoraat filosofie is in ontwikkeling. Het lectoraat legt contacten met opleidingen en werkveld, bijvoorbeeld voor het domein zorg en welzijn, en de kunsten.

Daarnaast bestaan er vanuit het lectoraat relaties met buitenlandse instellingen (o.a. Fachhochschule Köln, en Friedrich Nietzsche Stiftung in Weimar, Duitsland). Universitaire banden bestaan o.a. met de Open Universiteit Nederland, en Radboud Universiteit Nijmegen.

Het lectoraat heeft banden met soortgelijke lectoraten in Nederland.

Over de lector
Peter Zilfhout (1954)
Opleiding:
Universiteit van Amsterdam
–   Kandidaatsdiploma Nederlandse Taal– en Letterkunde (1977)
–  Doctoraaldiploma Wijsbegeerte (1982-cum laude)
–  Promotie Wijsbegeerte (1993)
Werkzaam als lector Filosofie bij Fontys Hogescholen. Tevens werkzaam als universitair docent Filosofie bij de Faculteit der Algemene Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland

Contact
Dr P. van Zilfhout
Fontys Hogescholen
Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing
Prof.Goossenslaan 1-01
Mollergebouw 909000
5000 GD Tilburg
T 0877 878 994
E p.vanzilfhout@fontys.nl
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK