Innovatiemanagement in internationaal perspectief

Nieuws | de redactie
22 juli 2008 |

“Economische groei vraagt om innovatie, innovatie vraagt om ondernemingszin en creativiteit. En ondernemingszin en creativiteit vragen om weinig regels, kortom: om vertrouwen.” Met deze zin verwoordde staatssecretaris van Gennip van Economische zaken in de “Innovation Lecture” van 19 oktober 2006 het belang van vertrouwen voor innovatie.

Innovatie is essentieel om tegemoet te komen aan de snel veranderende vraag van de klant. Er is sprake van veel dynamiek (bron: Onderzoek 59 bedrijven IKN, Radboud Universiteit Nijmegen, 2006):

– Bijna drie kwart van de geïnterviewden zegt dat in de afgelopen 3 tot 5 jaar sprake is geweest van belangrijke veranderingen in producten en diensten
– Ruim 70% spreekt van belangrijke veranderingen in productietechnologie Twee derde meldt belangrijke veranderingen in de afzetmarkten
– Meer dan 60% heeft belangrijke organisatorische veranderingen doorgemaakt
– De helft van de bedrijven denkt dat in 2010 tussen de 10 en 30% van de omzet gemaakt zal worden met producten die men nu nog niet maakt en een kwart verwacht tussen de 30 en 60%

Het lectoraat Innovatie Management in Internationaal Perspectief heeft als missie geformuleerd dat zij studenten, docenten en organisatie wil helpen in hun ontwikkeling op het gebied van innovatie-kennis, – skills en –attitude.

Innovatie betreft hier zowel product- en dienstinnovatie, procesinnovatie als organisatie- innovatie.

Het is de visie van het lectoraat dat innovatie in het perspectief van duurzaamheid moet plaatsvinden en in dit kader gebruiken we cradle-to-cradle als vehicle voor innovatie. Het lectoraat heeft een promovendus aangetrokken om op het gebied van Cradle-to-cradle een promotieonderzoek te verrichten.

Het aansluiten bij de behoeften van de klant draagt in grote mate bij aan de slagingskans van een innovatie. Het is dan ook de filosofie van het lectoraat dat customer needs aan de basis liggen van innovatie. Ook moet een innovatie in lijn zijn met de visie van een bedrijf. Voorts is ook de interactie tussen verschillende disciplines binnen en buiten een organisatie wezenlijk om kennis te creëren en innovaties mogelijk te maken. In dit kader wordt een promotie-onderzoek uitgevoerd op het gebied van organisatie cultuur, team creativiteit en innovatie, en zal hierbij ook kijken naar verschillen tussen landen.

Netwerk
Het netwerk van het lectoraat strekt zich uit over universiteiten (o.a. Universiteit van Tilburg, Universiteit van Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen), hogescholen (o.a. lectoraten op het gebied van ondernemerschap, economie, innovatie en duurzaamheid) en bedrijven (met name het MKB in de regio (Limburg en Nordrhein-Westfalen), maar ook Océ, DSM, Bofrost etc). Verder is er een hechte band met Smart Group Organisatie Adviseurs te Vught en Syntens (met name vestiging Roermond).

Op het gebied van duurzaamheid, en met name Cradle-to-cradle zijn er regelmatig contacten met de Kamer van Koophandel Limburg, Floriade, Duurzaam Hoger Onderwijs, Onderneem Duurzaam en Bureau Ecologie en Landbouw. Ook heeft het lectoraat contacten met Michael Braungart (schrijver van het boek Cradle-to-Cradle), en met hem worden gezamenlijk activiteiten ontplooid.

Over de lector
Saskia
van Stroe-Biezen is van huis uit Chemisch Technologe. Na haar promotie-onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven is zij in dienst getreden van Unilever Zij heeft daar verschillende functies bekleed, op het gebied van (technologisch) onderzoek, productontwikkeling, innovatie en consumer science. In haar laatste functie bij Unilever was zij verantwoordelijk voor de Consumer & Market Insight afdeling van IgloMora, en heeft daar met haar afdeling het innovatieproces vorm gegeven.

Op dit moment is Saskia naast lector ook organisatie adviseur bij Smart Group Organisatie Adviseurs. Vanuit haar rol als organisatie adviseur heeft zij veel ervaring met strategische innovatie, ondernemerschap en innovatie management.

Contact
Dr. ir S.A.M. van Stroe
Fontys Internationale Hogeschool Economie
Hulsterweg 2-6
Postbus 141
5900 AC Venlo
T 077877877
E s.vanstroe@fontys.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK