Meer eenvoud in kwaliteitszorg

Nieuws | de redactie
4 juli 2008 | Er zit weinig flexibiliteit in evaluaties voor kwaliteitszorg en daardoor kunnen sommige vakgebieden niet goed worden beoordeeld. De KNAW-commissie Kwaliteitszorg vindt dat dit in Nederland op twee punten sterk moet worden verbeterd. Het moet allereerst eenvoudiger, want er zijn nu te complexe en te weinig gestandaardiseerde evaluaties. Er is bovendien een gebrek aan onderlinge afstemming van de diverse evaluaties.

En ten tweede moet het rechtvaardiger, want er bestaat een aanzienlijke diversiteit van onderzoeks- en evaluatiepraktijken in de verschillende disciplines en vakgebieden. Het wetenschapssysteem is in de afgelopen decennia immers veel complexer geworden. Daardoor is het ook nu veel veeleisender voor onderzoekers zelf dan voorheen. De groeiende invloed van politiek en beleid op de wetenschap heeft gevolgen voor de evaluatie en kwaliteitszorg. Dat betreft niet alleen de beoordeling van de kwaliteit van individuele onderzoekers, onderzoeksgroepen of projecten, maar ook die van het systeem als geheel.

Het sinds 2003 alom gebruikte Standard Evaluation Protocol (SEP) was bedoeld om andere beoordelingen overbodig te maken en om flexibiliteit te bieden aan te evalueren eenheden en vakgebieden. Volgens de Commissie zou het huidige SEP moeten worden vervangen door een Kern Evaluatie Protocol, kortweg KEP. Hierbij zou moeten worden uitgegaan van één evaluatiesysteem waarbij alleen de meest relevante informatie hoeft te worden geleverd, een kern-SEP oftewel een Kern Evaluatie Protocol. Dat protocol moet tevens voldoende flexibiliteit hebben om de verschillen tussen vakgebieden te accommoderen. Het aantal hoofdcriteria kan worden teruggebracht naar drie: kwaliteit, productiviteit en relevantie.

KNAW-commissie kwaliteitszorg, Kwaliteitszorg in de wetenschap. Van SEP naar KEP: Balans tussen rechtvaardigheid en eenvoud


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK