Muziek en christendom

Nieuws | de redactie
22 juli 2008 |

De lector doet onderzoek naar de relatie tussen muziek en (christelijke) ritualiteit. Het onderzoek richt zich met name op muziek bij uitvaartrituelen. De wijze waarop muziek deel uit maakt van de christelijke ritualiteit is in onze huidige cultuur allerminst eenduidig. Lagen voorheen de repertoires min of meer vast, thans zien we dat de muziekkeuze sterk bepaald worden door locale omstandigheden en voorkeuren, en dat er uit tal van bronnen wordt geput. Het meest sterk zien wij het ontstaan en de groei van een pluralistische muziekcultuur bij rituelen waarbij de invloed van zogenoemde randkerkelijken dominant is. We denken dan met name aan gelegenheidsliturgie, aan rituelen op de levensas (doop, huwelijk, uitvaart). Bij deze rituelen zijn de grenzen tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ de kerk vloeiend. Zo kent het uitvaartritueel vaak zowel een viering in de kerk, als een ritueel dat zich afspeelt op de begraafplaats, in de aula van het uitvaartcentrum of het crematorium. Deze rituele settings beïnvloeden elkaar. Klonk vroeger bij de uitvaartliturgie de gregoriaanse requiemmis, of een toonzetting van de Latijnse requiemteksten door componisten als Perosi, Refice, Witt en anderen, nu kiezen nabestaanden, mede onder invloed van de rituelen die zij meemaken in uitvaartcentrum en crematorium, voor Nederlandstalige liturgische gezangen, geliefde klassieke composities die men kent van radio of televisie, popsongs en smartlappen, al dan niet van cd. Het onderzoek wil inzicht bieden in de pluralistische muziekcultuur in relatie tot de christelijke ritualiteit.

Het onderwijs van de lector richt zich enerzijds op conservatoriumstudenten, anderzijds op studenten theologie en levensbeschouwing. De lector verzorgt colleges over geschiedenis van de kerkmuziek, hymnologie en over muziek in de hedendaagse ritualiteit.

De lector maakt deel uit van het Interuniversitair Liturgisch Instituut, gevestigd aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met een van de lectoren van Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing, te weten de heer L. van der Tuin.

Over de lector
Martin J.M. Hoondert (Breda, 1967) is musicoloog en theoloog (liturgiewetenschapper). Hij is werkzaam als bijzonder hoogleraar Muziek en Christendom vanwege de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging aan de Universiteit van Tilburg en als lector bij Fontys Hogescholen, tevens als uitgever bij Uitgeverij Abdij van Berne. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Gregoriusblad (tijdschrift voor liturgische muziek) en redactielid van het tijdschrift Eredienstvaardig (oecumenisch tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek).

Contact
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing
Rachelsmolen 1
Postbus 347
5600 AH Eindhoven
T 013 – 4663551 (Universiteit van Tilburg)
E m.hoondert@fontys.nl

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK