Nieuw aardgasgeld voor kennis

Nieuws | de redactie
4 juli 2008 | Het kabinet gaat op korte termijn beslissen hoe en waar de R&D-investeringen uit het extra aardgasgeld worden voortgezet. "We moeten doorzetten op ingeslagen wegen en voortbouwen op eerdere investeringen, zodat deze niet verloren gaan. In deze Kabinetsperiode loopt de financiering van een aantal uit het Fes gefinancierde initiatieven ten einde."

De bewindslieden erkennen dat bij een blijvend succes van deze inzet uit het vorige kabinet “volgens huidige inzichten voor continuering majeure bedragen nodig [zijn] over de periode 2009-2014.” Daarom begint het kabinet nu op korte termijn “een traject dat zal leiden tot besluitvorming in het voorjaar 2009 over welke projecten binnen de geformuleerde gebieden en thema’s voortgezet kunnen worden.” Dat gebeurt wel “in afweging met andere Fes-projecten in het domein onderwijs, kennis en innovatie die deze kabinetsperiode aflopen en komend voorjaar beslissingsrijp zijn.”

Tegen de achtergrond van de grote lijn van de kennisinvesteringsagenda is het opmerkelijk, dat het kabinet nu ook “in samenspraak met zowel publieke als private partijen als het Innovatieplatform met de voorbereiding van een investeringsagenda voor onderzoek en innovatie na deze kabinetsperiode” gaat beginnen. Hiermee geeft het een direct antwoord op de bezorgde pleidooien van onder meer KNAW-president Dijkgraaf en UU-voorzitter Van Rooy, die juist op dit terrein “Den Haag muisstil” noemden.

“Het stellen van ambitieuze doelstellingen voor de toekomst is nodig, omdat we voor en aantal stevige uitdagingen staan. We willen zowel concurrerend, vernieuwend en toonaangevend zijn in een internationaal krachtenveld als oplossingen vinden voor zaken als klimaatverandering, vergrijzing, uitputting van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en milieuvervuiling. Wij zien voor Nederland uitgelezen kansen in het verbinden van deze economische en maatschappelijke doelen”, zo stellen de ministers Plasterk en Van der Hoeven.

“Duurzame productiviteitsgroei is daarbij dé sleutel. De kunst is vooral meer te doen met minder, slimmer en schoner. Vernieuwing en dynamiek zijn daarbij cruciaal. Drie factoren spelen een grote rol in ons vernieuwingsvermogen: talenten, publiek en privaat onderzoek,  innovatief ondernemerschap, factoren die ook een centrale plaats innemen op de Lissabon-agenda van de Europese Unie. Dit kabinet presenteert een ambitieuze agenda op deze terreinen om de langetermijnambities dichterbij te brengen. Een agenda die mede tot stand is gekomen op basis van de adviezen van het Innovatieplatform”, zo schrijven zij in de notitie Naar een agenda voor duurzame productiviteitsgroei van Nederland Ondernemend Innovatieland .


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK