Praktische Theologie

Nieuws | de redactie
22 juli 2008 |

Praktische Theologie functioneert binnen de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, die zich richt op beroepen in onderwijs en samenleving waar levensbeschouwelijke en religieuze vragen rond geloof en zingeving aan de orde zijn. De Praktische Theologie heeft zich onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving ontwikkeld van een vooral op de kerk gerichte wetenschap naar een wetenschap die onderzoek doet naar vormen van religiositeit die zich onder de noemer van ‘nieuwe religiositeit’ buiten de traditionele instituties beginnen te vormen. Ik doel hier dan op de religieuze zap – en surfcultuur, op het feite dat mensen zichzelf een religie samenstellen (bricolage) vanuit wat de samenleving en de religies hun aanreiken, zonder dat zij zich voor langere tijd aan een bepaald religieus systeem binden (zappen) en waar zij zich prettig bij voelen (knuffelreligie). Het onderzoek binnen het lectoraat praktische theologie, onder de titel Surfen naar zin, richt zich op deze nieuwe ‘knuffelreligiositeit’, speciaal onder jongeren (15-30 jaar). Jongeren, op zoek naar identiteit zappen graag langs allerlei ideologische systemen, blijven daar een tijdje hangen, nemen er iets van mee en surfen vervolgens naar een nieuwe site die hun aandacht trekt. Zij zijn de trendsetter voor nieuwe vormen van religie en levensbeschouwing. De te formeren kenniskring zal op verschillende deelterreinen onderzoek verrichten (ritualiteit, religieuze begeleiding, muziek, onderwijs).

Het lectoraat Praktische Theologie is gestart in mei 2007. Het is daarmee nog in opbouw. Het lectoraat legt contacten met lectoren van de Christelijke Hogeschool Ede, Zwolle Windesheim, Utrecht Marnix, Driestar, Gouda, IPabo Amsterdam en CHN Leeuwarden die werkzaam zijn op het terrein van Religie, onderwijs en Kerk. De lector is tevens docent aan de Universiteit van Tilburg. Verder zijn er contacten met de internationale onderzoeksprogramma’s Teaching Religion in Multicultural European Society en Religious and Life Perspectives; het lectoraat participeert in een Erasmus Sokrates Project met Universiteiten in Wenen, Thessaloniki, Budweis en Freiburg. De lector is lid van verschillende (inter)nationale organisaties: Nederlands Genootschap van Pedagogen Godsdienst, Arbeitsgemeinschaft für Katechetik Dozenten, International Seminar Religious Education and Values en International Seminar Empirical Research in Theology, Europese vereniging voor Katholieke Theologie. Er zijn contacten met verschillende Europese Universiteiten (Dortmund en Würzburg)

Over de lector

Leo van der Tuin:
Vanaf 1974 universitair docent Godsdienstpedagogiek en coördinator Universitaire lerarenopleiding Christendom en Cultuur aan de Universiteit van Tilburg, faculteit Geesteswetenschappen, Departement Religiewetenschappen en Theologie.

Vanaf 1 mei 2007 lector Praktische Theologie aan Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing.

Publicaties:
Tuin, Leo van der (1999), Catechese en diaconie. Een empirisch theologisch onderzoek naar de effecten van milieucatechese op milieubewust handelen. Tilburg: Tilburg University Press (Dissertatie)
Ziebertz, Hans-Georg, Tuin, Leo van der (2006), Pluralitätsverdruss und Fremdenangst.?  Eine empirische Untersuchung zu Einstellungen Jugendlicher in den Niederlanden und Deutschland. In: Intercultural Journal.On-line Zeitschrift für interkulturelle Studien. 5 (2006)2, 83-113 (http://www.interculture- journal.com/download/issues/2006_02.pdf)
Tuin, Leo van der, ’The Netherlands, a peculiar religious landscape?. In: Hans-Georg Ziebertz, William. K. Kay (Eds) (2006), Youth in Europe II. An international empirical Study about Religiosity. Munster: LIT.
Roebben, H.H.M., & Tuin, L.W.J.M. van der (2004). Mapping the roads of transcendence. Religious education in a multicultural society.n D. Nauer, R. Nauta, & H. Witte (Eds.), Religious leadership and christian identity   (pp.130-142). Münster: LIT.
Tuin, Leo van der, (2006), Die jeugd van tegenwoordig;). In: (33) Praktische Theologie 3, 290-308
Tuin, Leo van der (2005). ’Formacja sumienia: dzialania pedagogiczne czy pertraktacje ?’ In:  Horyzonty Wychowanie 4 (2005), 137-167.


Contact
Dr L.W.J.M. van der Tuin
Fontys
Hogeschool Theologie Levensbeschouwing
Prof.Goossenslaan 1-01
Postbus 90900
5000 GD Tilburg
T 0877 876476 / b.g.g 0877 872181
E l.vandertuin@fontys.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK