USA raakt voorsprong kwijt

Nieuws | de redactie
2 juli 2008 | “Kijk niet te veel naar de Harvards. 80 % van de studenten in de USA zit op publieke universiteiten en die sector kent veel van dezelfde vraagstukken als bij u: demografie en migratie, toegankelijkheid en excellentie, autonomie en kwaliteit dilemma’s.” John Douglass uit Berkeley hielp op een VU-seminar de beleidsdenkers en –makers in het HO weer eens ris te kijken naar het eigen discours.

De ontwikkelingen in de USA en in zijn eigen staat California zijn voor ons land en het Europees HO dan ook vaak relevanter –en anders relevant- dan veelal op de agenda komt, blijkt uit zijn betoog. Zo is de discussie bij ons over de OESO-review vergelijkbaar met de impact die recente OESO-gegevens over de USA aan het krijgen zijn. Daarin zijn de USA gezakt van de 1e naar de 14e plaats onder de lidstaten op het punt van de HO—graduation rates. Douglass vertelde dat bij de volgende aflevering van de gegevens hierover in het komende najaar een verdere daling verwacht mag worden.

Belangrijke oorzaken zijn twee trends. Steeds meer jongeren uit de lagere en nu ook uit de middeninkomensgroepen volgend na een highschool eerst de two-year colleges, een soort van associate degree HO-curriculum. Minder vaak gaat men –ook vanwege de kosten- direct naar de vierjarige bacheloropleidingen. Van de two year college studenten blijken er daarna duidelijk minder door te (kunnen) gaan naar graden op het niveau van Ba en Ma. De HO-deelname bij de jongeren tussen 18 en 24 stagneert hierdoor al langere tijd tussen de 35 en 38 % en daalt in California zelfs al een decennium. Ook hier spelen demografische aspecten rond de impact van immigratie een belangrijke rol.

Ten tweede is het écart in de kwaliteit van de middelbare scholen zeer groot geworden. Zo kent de USA vele uitzonderlijk goed presterende highschools, ook die waar veel kinderen uit minderheden en migrantengezinnen heen gaan. Maar de hoeveelheid dramatisch slecht presterende scholen neemt eerder toe dan dat zij daalt. Dit beïnvloedt ook op langere termijn natuurlijk de gestage ontwikkeling van de dorstroom naar het HO, zowel in de plus als negatief.

Douglass wees er op, dat bovendien nog nooit zo veel jonge mannen en volwassenen in de gevangenis zaten opgesloten als nu, 1 % van de volwassen bevolking. Zo groeide het aantal zwarte mannen dat in gevangenissen belandde tussen 1960 en 2000 van 1% naar 10% van de populatie, zo bleek reeds uit een eerdere analyse die ScienceGuide presenteerde.  Deze groep burgers wordt zo min of meer permanent uitgesloten van participatie aan hoger onderwijs, hetgeen een verdere beperking van de expansie meebrengt. De “rising competition for limited tax dollars to fund prisons” voor de ziektekosten compensatie voor ouderen –de meest trouwe keizers- lijkt het onderwijs te verliezen. “Lawmakers have repeatedly owered public investments in education relative to costs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK