WO-wereld bijeen in Utrecht

Nieuws | de redactie
9 juli 2008 | De International Association of Universities (IAU) komt bijeen in Utrecht van 15 tot 18 juli. Als onderdeel van de Unesco is dit de enige algemene wo-organisatie op wereldschaal en zij is 60 jaar geleden in de Aula van het Academiegebouw van de UU opgericht.

Over die bijzondere historie schreef prof.dr. Leen Dorsman speciaal voor deze gelegenheid een boekje. Het idee voor de IAU werd geboren tijdens een conferentie van vertegenwoordigers uit vele landen en op initiatief van Unesco en de Nederlandse regering. Nederland was toentertijd nog negatief ten aanzien van Unesco. Het lijkt er volgens Dorsman op dat men Nederland voor deze conferentie uitkoos om het klimaat wat gunstiger te stemmen. De formele oprichting van de IAU vond plaats in december 1950 te Nice. De Universiteit Utrecht droeg nadrukkelijk bij aan deze conferentie en het vervolg erop. De Utrechtse oud-rector en oud-rector van de Universiteit van de Verenigde Naties, prof.dr. Hans van Ginkel, was tussen 2000 en 2004 president van de IAU.

Bijeenkomst in Utrecht

De maatschappelijke betekenis van universiteiten en internationale samenwerking staan centraal in de huidige missie en activiteiten van de IAU. Deze 13e conferentie heeft als motto: ‘Higher Education and Research, Addressing Local and Global Needs’. Naar verwachting komen er zo’n 350 deelnemers, presidenten en rectores van universiteiten uit de hele wereld naar Utrecht voor deze algemene vergadering. De organisatie is in handen van de IAU en de Universiteit Utrecht.

Opening

De conferentie wordt op woensdagochtend 16 juli geopend en er wordt gestart met een discussie over het idealisme van universiteiten anno nu. Deelnemers aan de discussie zijn Nick Burnett (assistant director-general Education, Unesco), Aart de Geus (deputy secretary-general OECD), Joy Phumaphi (vice-president World Bank), Yvonne van Rooy (voorzitter Universiteit Utrecht), Akilagpa Sawyer (Secretary-General Association of African Universities), Victor L. Perez Vera (University of Chile, Chile).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK