Ik hou wel van een beetje opschieten

Nieuws | de redactie
22 augustus 2008 | “Ik kijk meer van buiten naar het onderwijs,” zegt Trude Maas. Als RvT-voorzitter van Nuffic maakt zij zich zorgen over de achterblijvende internationalisering en toestroom van wereldwijd talent naar Nederland. “Het hoger onderwijs is de plek aan het worden waar jonge mensen leren hoe het vroeger ging. Dat lijkt me niet goed. Ze leven en komen in werkomgevingen die veel internationaler zijn, fysiek, cultureel en virtueel. Dat vindt men daar ook logisch, terwijl we in het HO blijkbaar zo ver nog niet zijn.

Blijven die jonge mensen dan ook nog in het onderwijs of onderzoek werken, dan zet dat die verouderde situatie bovendien voort, omdat ze geen andere omgeving of ervaring opdoen.

Bedrijven krijgen zo talenten binnen die zij eerste zelf moeten laten wennen aan een veel internationalere sfeer en aanpak. Dat vinden ze niet fijn, dat is ook zonde van de effort. Jonge mensen zouden eerder nieuwe, meer internationale impulsen moeten kunnen inbrengen dan dat bedrijven hen eerst nog moeten ontwikkelen om daar mee om te leren gaan.”

Kwaliteit en reputatie
Maas is niet somber over de weerklank die het manifest zal krijgen van toplieden uit het bedrijfsleven, als de chefs van Royal Haskoning, Unilever, Shell, Philips, Corus, Colourful People en KPN, en van toppers uit het HO als de voorzitters van UU, EUR, HAN en HHS.  Hoger onderwijs, overheid en bedrijfsleven moeten, aldus de ondertekenaars ervan “als team opereren” om de kwaliteit, de reputatie, de gastvrijheid en de toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs voor jong talent uit het buitenland te verbeteren. “We zijn een land waar diversiteit kansen biedt en talent kansen krijgt, en van die kracht moeten we gebruikmaken.”

Bovendien kent zij een groep studenten die weinig last heeft van een gebrek aan oog voor de internationale dimensies van hun ontwikkeling. “Dat zijn de allochtone studenten. Die hebben zelf een directe link met de waarde van andere culturen, ook in hun eigen studieloopbaan. Zij weten van huis uit dat de wereld meer is dan Nederland alleen. Zij zijn onze hoop!

Maar ik hou wel van een beetje opschieten. Het zou toch zonde zijn als we met dit besef moesten wachten tot de allochtone jongeren dat de rest hebben voorgedaan en overgebracht. Dat zou voor universiteit en hogeschool ook een brevet van onvermogen zijn, vind ik. Laten we dit maar liever voor zijn, alstublieft.”

Studenten de dupe
Maas is wel bezorgd over de neiging tot “naïeve concurrentie” van Nederlandse kennisinstellingen op het wereldtoneel van talent- en kennisverwerving. “We vinden het nog steeds niet vanzelfsprekend dat we het Nederlands HO samen, integraal presenteren. Op fairs en congressen overal ter wereld staan dan de Hogeschool Boertange en de Universiteit van Rottumerplaat los van elkaar tegen elkaar op te bieden. Dat noem ik naïef concurreren. Andere hoogontwikkelde, kleinere landen uit Europa of elders staan daar ook en lachen in hun vuistje, hoor. Wie er de dupe van zijn is duidelijk: de studenten. We slagen er onvoldoende in de centra die we daar nu juist voor het opgericht, de NESO’s, ook goed te benutten. Dat kan echt veel beter.”

De Nuffic RvT-voorzitter vraagt zich soms zelfs af of Nederland zulke samenwerking over de eigen grenzen heen wel wil. Dus of dit niet alleen naïviteit is. “We hebben er iets van zeven jaar over gedaan om te praten over de namen en de titels die het hbo in het buitenland zou mogen gebruiken. Dan dacht ik af n toe: ‘willen we eigenlijk wel?’”




«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK