Kofi Annan opent academisch jaar

Nieuws | de redactie
21 augustus 2008 | Wageningen verslaat dit jaar alle andere HO-instellingen bij de opening van het academisch jaar. Als gastspreker treed Kofi Annan op. De opening staat in het teken van het voedselvraagstuk en Annan zal de wereldwijde dimensie van onzekerheid in aanbod en prijzen aan de orde stellen.

De onzekerheid omtrent de voedselvoorziening op wereldschaal baart zorgen, met name door de felle concurrentie om voedselproducten. De vraag naar voedsel verandert en neemt toe, vooral door de groeiende wereldpopulatie, de stijgende welvaart in Azië, met bijbehorende veranderende dieetpatronen, de vraag naar biobrandstoffen en door klimaatveranderingen. Voor adequate oplossingen zijn investeringen in innovaties in het landbouw- en voedselsysteem nodig. Voormalig VN Secretaris-Generaal Kofi Annan zal zich in zijn rede richten op de wereldwijde bewegingen in voedselzekerheid en voedselprijzen en belicht dit in een internationaal perspectief.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK