Nieuw artikel (7)

Nieuws | de redactie
19 augustus 2008 | De PVV acht het stimuleren van allochtone studenten door het werven onder hen van studentassistenten een vorm van discriminatie van ‘Nederlandse Nederlanders’. Het initiatief hiertoe door de UU brengt Kamerlid Bosma ertoe OCW te vragen of de regering “de mening [deelt] dat het voortrekken van allochtonen betekent dat autochtonen worden achtergesteld?”

De argumentatie daarvoor is: “een functie kan slechts eenmaal vergeven worden.” Op basis van deze motivatie wordt minister Plasterk gevraagd “welke maatregelen neemt u om discriminatie van Nederlandse studenten op universiteiten in de toekomst te voorkomen?” Bovendien wordt de inister verzocht de Kamer duidelijk te maken “op welke manier [hij] de Universiteit Utrecht [zal] terechtwijzen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK