Ook VVD valt UU aan op ‘discriminatie’

Nieuws | de redactie
25 augustus 2008 | De VVD volgt de PVV bij verwijten van discriminatie aan de UU. Aanvullend op vragen van Kamerlid Bosma hierover wil nu ook de VVD weten of de regering “de mening [deelt] dat ‘positieve discriminatie’ van allochtone studenten oneerlijk is tegenover autochtone studenten voor wie een student-assistentschap net zo goed een stimulans kan zijn om na de studie te gaan werken in de wetenschap?"

Kamerlid Halbe Zijlstra vraagt zich daarbij af of “positieve discriminatie de positie en emancipatie van allochtone studenten juist kan verzwakken, doordat deze groep nu als een B-categorie wordt neergezet die de baan niet zou kunnen krijgen zonder voorkeursbehandeling.”

De VVD is zelfs zo liberaal om –zonder de selectiecriteria te kennen die de UU toepast, zo blijkt uit de vragen aan minister Plasterk- direct om ingrijpen van OCW te vragen: “Bent u bereid de Universiteit Utrecht aan te spreken op haar voorkeursbeleid en te verzoeken allochtone studenten niet langer te bevoordelen ten koste van autochtone studenten? Zo neen, waarom niet?”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK