UU: geen sprake van achterstelling

Nieuws | de redactie
27 augustus 2008 | De Kamervragen van PVV en VVD over ‘discriminatie door de UU’ zijn gebaseerd op een foutieve interpretatie van het beleid van de universiteit. “Helaas heeft de Telegraaf de plannen van de Universiteit Utrecht verkeerd geïnterpreteerd. De universiteit geeft geen voorrang aan allochtone studenten, maar zij heeft extra plekken gecreëerd om allochtone studenten te interesseren voor de wetenschap,” stelt het UU-bestuur tegenover ScienceGuide .

Geen achterstelling
Het gaat bij de extra onderzoeksplaatsen voor jong talent om een stimuleringsprogramma voor niet- westerse allochtone studenten die geselecteerd zijn op basis van kwaliteit. Deze groep wordt via de bestaande aanpak nog onvoldoende bereikt en weet daardoor ook de weg naar de wetenschap niet vanzelfsprekend te vinden, zo is de ervaring van de universiteit. Van achterstelling van andere studenten is dan ook in het geheel geen sprake, onderstreept men.

“Het gaat hier om assistentschapplaatsen, die extra zijn gecreëerd. De reguliere assistentschapplaatsen blijven nog steeds bestaan en staan open voor alle studenten. Voor autochtone studenten die interesse hebben voor een assistentschap blijft de situatie ongewijzigd. Wij hebben dit stimuleringsprogramma in het leven geroepen, omdat er talenten zijn die moeilijker hun weg vinden naar de wetenschap. Alle talenten, ook allochtone talenten, moeten gestimuleerd worden. Daarom heeft kabinet ook subsidie verstrekt aan HO- instellingen om te experimenteren met de ontwikkeling van instrumenten om de instroom en doorstroom van allochtone studenten bevorderen. Ons stimuleringsbeleid maakt daar deel van uit. In die zin is het vergelijkbaar met het Mozaiekprogramma van NWO dat door middel van PhD-plaatsen kleurrijk talent stimuleert tot een wetenschappelijke carriere””

Wet Gelijke Behandeling
Wat betreft de aantijging van discriminatie in de vragen van PVV en VVD verwijst de universiteit naar de Algemene wet gelijke behandeling. Deze geeft aan dat het discriminatieverbod niet geldt, ‘indien het onderscheid een specifieke maatregel betreft die tot doel heeft…personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de gronden ras…op te heffen of te verminderen…’ (artikel 2, lid 3).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK