VO en WO samen in één nieuw vak

Nieuws | de redactie
27 augustus 2008 |

Zes Gelderse scholen hebben samen met de Radboud Universiteit Nijmegen een cluster gevormd voor het geven van het nieuwe bètavak Natuur, Leven en Technologie (NLT). Het gaat om het Dominicus College, het Kandinsky College, de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud, het Pax Christi College, het Stedelijk Gymnasium en de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. Het is een unieke vorm van samenwerking waarbinnen scholieren zonder selectie een vak integraal op de universiteit volgen. Het vak Natuur, Leven en Technologie is vorig jaar ingevoerd als eindexamenvak op havo- en vwo-scholen voor de exacte keuzeprofielen. Het integreert de exacte basisdisciplines wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie door middel van lesmodules rond een bepaald onderwerp waarin een aantal van deze basisdisciplines tegelijkertijd nodig zijn, zoals ’horen en spreken’ of ’rijden onder invloed’.
Vrijdag 29 augustus gaat het cluster van start met de module horen en spreken’ voor 93 scholieren.

De lessen worden elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gegeven aan de Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit. De groep docenten die de module verzorgt, bestaat voor ongeveer tweederde uit vwo-docenten en voor eenderde uit wetenschappelijke medewerkers van de universiteit. Ze maken onder meer gebruik van de geavanceerde practicum- en onderzoeksfaciliteiten op de faculteit.

De oprichter van het cluster, prof. Sijbrand de Jong: ’Dit NLT- cluster combineert de inhoudelijke kennis vanuit de universiteit met de didactische kwaliteiten van de scholen. Naast uitstekend onderwijs aan de leerlingen, verwacht ik dat de docenten uit het voortgezet onderwijs ook een hoop informatie zullen uitwisselen met de universitaire docenten. Zo kunnen we ook buiten dit programma nuttig gebruik maken van deze kruisbestuiving.’ Het gezamenlijk verzorgen van dit nieuwe vak stelt ook scholen met weinig leerlingen die voor NLT kiezen in staat om dit vak aan te bieden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK