580 miljoen mensen in middenklasse

Nieuws | de redactie
9 september 2008 |

Op het symposium India, leads in brain circulation, aan de UM stond vast: India gaat een hoofdrol spelen op het wereldtoneel. Dr. Kumar, baas van de Indiase onderzoeksafdeling van Unilever, noemde India zowel een derdewereldland als een economische grootmacht. “Wat je in India ziet, hangt af van de lens waardoor je kijkt.” Mumbai staat zevende op de lijst van ’s werelds duurste steden, zegt hij, maar is ook berucht om zijn krottenwijken, waar naar schatting zeshonderdduizend mensen wonen. In India wonen veertig miljardairs en driehonderd miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. En niet te vergeten: er worden vier religies aangehangen, 22 officiële talen en meer dan twintigduizend dialecten gesproken. Die verscheidenheid is wat Kumar betreft een bron van creativiteit, die aan de basis ligt van het economische succes.

Half miljard middenklasse

Dat succes vloeit voort uit de combinatie van politieke stabiliteit – India is de omvangrijkste democratie ter wereld – en economische groei. Die groei zal tot 2020 rond de 8 procent cirkelen. De middenklasse zal dan ruim vertienvoudigd zijn tot 580 miljoen mensen. De Verenigde Staten en Europa zullen dan verlegen zitten om werknemers, India niet. De bevolking is opvallend jong: 70 procent is jonger dan 35 jaar.

Zoals bekend speelt het land al een hoofdrol op ict-gebied. Bangalore, waar de UM een kantoor wil vestigen, wordt ook wel Silicon Valley of India genoemd. Eenderde van alle werknemers van Microsoft is Indiër. Zo ongeveer alle multinationals hebben er ict-taken uitbesteed, maar ook kleinere bedrijven en overheidsinstanties. Zelfs Britse informaticastudenten blijken huiswerk, kleine programmeeropdrachten, te outsourcen naar Bangalore.

Het investeringsklimaat is liberaal en transparant, zegt Koopmans. “In de eerste helft van dit jaar hebben buitenlandse bedrijven er twintig miljard euro geïnvesteerd. De laatste trend is dat ook het midden- en kleinbedrijf contact zoekt. Het gaat al lang niet meer om ict alleen, maar ook om biotechnologie, geneesmiddelen, transport, kleding. Nederland is de op drie na grootste buitenlandse investeerder. Na België overigens, dat nauwe contacten onderhoudt via de handel in diamanten.”

Bèta’s blijven nu vaker

Het is niet alles goud wat er blinkt. India zal ervoor moeten zorgen dat die driehonderd miljoen mensen onder de armoedegrens, ook meeprofiteren. Inclusive growth heet dat. De sociale structuur van het land, het kastenstelsel, knelt ook. Koopmans: “Je hebt mensen die in een hoge en mensen die in een lage kaste worden geboren maar daarnaast heb je meer dan honderd miljoen Indiërs die kastenloos zijn, de paria’s die niet eens een geboortecertificaat, een familienaam hebben. Ik verwacht dat de economische groei het sociale systeem openbreekt.” Ook de kwaliteit van het onderwijs is niet altijd even verheffend. Maar belangrijker nog: niet iedereen heeft toegang tot onderwijs. “In sommige staten is de helft van de volwassen bevolking analfabeet, in andere ligt dat percentage op 2 procent.”

Een belangrijke trend is dat Indiërs uit de hele wereld terugkeren naar hun moederland. Zo’n dertigduizend research and development-specialisten zijn de afgelopen drie jaar op het subcontinent neergestreken, zegt Kumar. “Ging tien jaar geleden 70 procent van de bètastudenten na hun studie naar het buitenland, nu is dat 30 procent.”

Bob Hiensch, de Nederlandse ambassadeur in Delhi strooide met gelijksoortige cijfers: al 35 duizend Indiërs zijn weergekeerd uit de Verenigde Staten. Nederland moet dan ook niet denken, aldus de ambassadeur, dat het naar believen Indiërs kan recruteren om het eigen tekort aan technici op te lossen. “Wie zaken wil doen, moet dat op voet van gelijkheid doen. Je kunt de meerwaarde voor India niet genoeg benadrukken. De term brain drain is niet meer van deze tijd. Brain circulation is adequater.” [met dank aan Observant]
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK