‘Beter voor de klas dan bijbaantjes in kroeg’

Nieuws | de redactie
22 september 2008 | Marja van Bijsterveldt gaat als eerste bewindspersoon zélf in debat in het VSNU-café, donderdag a.s. In gesprek met ScienceGuide port zij dat gesprek vast op. “Eén op de vijftig wo-afgestudeerden komt van een lerarenopleiding, 620 mensen. We zullen dus echt een slapend academisch talent en vermogen met elkaar moeten aanboren.”

De OCW-staatssecretaris presenteerde vandaag haar nieuwe kwaliteitsagenda voor het leraarschap, als een sluitstuk van de uitwerking van het advies-Rinnooy Kan. Meest opvallende voorstel is het mogelijk maken van een speciale universitaire bachelor-graad met wettelijke bevoegdheid om les te geven in het vo. “De student kan dan al tijdens zijn masterstudie als docent werken en dat biedt een geweldige extra ervaring, ook voor functies buiten het onderwijs na de master. Bovendien is in dat vak je sporen verdienen een stuk beter dan een bijbaantje in de kroeg of supermarkt.”

Twee soorten WO-alumnus

Die bachelor-graad kan de wo-student behalen door in de studie een educatieve minor te volgen. Tegenover ScienceGuide bevestigde de staatssecretaris, dat de wo- masterstudent dan aan het eind van de studie uit twee typen gediplomeerden zal gaan bestaan: de student met een master uit haar specifieke discipline en de student met een master uit die discipline plus een aanvullende bevoegdheid voor een functie in het VO. “Dat geeft die tweede groep dus een ruimere mogelijkheid op de arbeidsmarkt, inderdaad. En het bedrijfsleven en andere organisaties vinden dat soort mensen ook interessant, want zij hebben via die bachelorgraad en ervaring in het onderwijs ook al een stuk ervaring in organisatie van hun werk, communicatie en het geven van leiding ontwikkeld.”

Van Bijsterveldt wil hier geen gras over laten groeien. “Dit zijn dingen die nog in deze kabinetsperiode gerealiseerd moeten kunnen worden. We hebben geen tijd te verliezen bij het tekort aan goede docenten, dat weet iedereen. Ik hoop dat het WO en VO nu snel een deugdelijk programma voor zo’n educatieve minor weten op te zetten en de universiteiten dit in hun studieprogrammering invullen. Desnoods maken wij gebruik van een experimenteermogelijkheid in de wet om dit snel te verankeren. Dan kan per 1 september 2009 begonnen worden.”

Meer diepgang

Ook de academische pabo, zoals deze in Utrecht door HU en UU ontwikkeld is, past in het nieuwe beleid van OCW. “Juist de afgestudeerden daarvan kunnen een echte meerwaarde hebben voor de scholen,” zegt van Bijsterveldt. “Dit zijn docenten die met hun achtergrond een extra aan kennis en vaardigheid inbrengen vanuit bijvoorbeeld de onderwijskunde. Die is van belang voor de ontwikkeling van de school, van het onderwijsteam in de school. Dit wordt nu vaak uitbesteed aan externe deskundigen, terwijl het erg goed is als zulke expertise ook in het eigen team aanwezig is. Met meer van zulke docenten erbij kan en moet de school ook zelf nadenken over zijn aanpak en organisatie. Met zulke diversiteit in de school kun je weer andere en meer gevarieerde docenten weten aan te trekken.”

Wat betreft de lerarenopleiding en in het hbo erkende zij wat onder meer in het ROA-rapport is geanalyseerd, dat ScienceGuide al gepubliceerd heeft: bijna een kwart van de hbo- afgestudeerden vond de diepgang van de studie wat weinig, de onderwijsopleidingen worden zelfs door minder dan 25% van de afgestudeerden als uitdagend gezien. “De kwaliteitsagenda is een eerlijk stuk, ook op dit soort punten. Die analyse van het ROA klopt en ik hoor die dingen ook van de studenten van de opleidingen waar we mee spreken. Het is allereerst de eigen taak van het hbo om dit aan te pakken en men weet dat ook. Er gebeurt al veel, er zijn ook meer lectoren in deze sector aan het werk, die voor meer diepgang en onderzoek kunnen zorgen. We gaan steun geven aan goed functionerende partnerships van hbo en opleidingsscholen onder meer door een keurmerk voor extra fincanciering. Maar ik wil wel boter bij de vis. Het moet helder getoetst worden of dingen werken en de aanpak moet daar duidelijk op gericht zijn.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK