Betere techniek in basisschool

Nieuws | de redactie
30 september 2008 | Sinds 2006 maakt techniek deel uit van de kerndoelen in het basisonderwijs. Maar docenten ontbreekt het nog aan een helder beeld van wat ze moeten overdragen, zo schrijft Fontys-promovendus Lisette van Cuijck. Ook op basisscholen waar veel aandacht wordt besteed aan techniek, is de vertrouwdheid van leerkrachten met techniek beperkt. Veelal wordt gekozen voor het maken van producten, waarbij een theoretische inbedding van de activiteit ontbreekt.

Promovendus Lisette van Cuijck, verbonden aan Fontys Pabo Limburg en de Eindhoven School of Education, onderzoekt of een ontwerpende en onderzoekende didactiek geschikt is voor techniekonderwijs en wat de effectieve kenmerken hiervan zijn. In het kader van haar promotieproject heeft zij een exploratief onderzoek uitgevoerd om de houding, concepties, acties en knelpunten / wensen van leerkrachten ten aanzien van techniekonderwijs in beeld te brengen. Lees heel haar analyse op de speciale pagina met onderzoek van lectoraten van Fontys hogescholen op ScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK