Cellen voor energie?

Nieuws | de redactie
29 september 2008 | Synthetische biologie biedt goede kansen voor de kenniseconomie van ons land, vindt de KNAW. In de synthetische biologie worden biomoleculen, cellen, weefsels en organismen aangepast, om ze vervolgens in te kunnen zetten voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en 'derde generatie' biobrandstoffen.

Welke toepassingen uiteindelijk beschikbaar komen zal op termijn duidelijk worden. Goed communiceren met burgers over de mogelijke baten en risico’s is in de tussentijd cruciaal, zodat die feiten en fictie kunnen onderscheiden. De Gezondheidsraad, de Raad voor Gezondheidsonderzoek en de Akademie bepleiten om naast investeringen in wetenschap en technologie ook substantieel te investeren in onderzoek naar en communicatie over ethische en maatschappelijke aspecten. De beschikbaarheid van feitelijke informatie is essentieel in het publieke debat. Bovendien kan juiste en evenwichtige informatievoorziening overmatige publieke bezorgdheid enerzijds en onrealistische verwachtingen anderzijds voorkómen.

De toepassing van synthetische biologie staat overigens nog in de kinderschoenen. Nederlandse universiteiten beschikken al over expertise en infrastructuur op het gebied van synthetische biologie, en ze zijn bezig deze nog verder uit te bouwen. Als de overheid besluit extra te investeren, dan is het zaak aan te sluiten bij reeds bestaande, en aan synthetische biologie nauw verwante, initiatieven, zoals het Netherlands Genomics Initiative, NanoNed en het door NWO op te starten programma Systeembiologie. Een interdisciplinaire invalshoek is daarbij van groot belang, zowel in het synthetisch biologisch onderzoek als in het daarvoor relevante Master-onderwijs.

Op langere termijn kan ditt bijdragen aan tot de verbeelding sprekende zaken als plantaardige productieplatforms voor energie, nieuwe op biologie geïnspireerde materialen, verfijnde diagnostiek met behulp van biosensoren, en systemen voor gecontroleerde afgifte van geneesmiddelen in het lichaam. Dit soort ontwikkelingen zijn niet binnen vijf jaar te verwachten en bovendien sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de maatschappelijke behoefte.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK