De Wijkerslooth: “Een nare bijsmaak”

Nieuws | de redactie
17 september 2008 | Oud-DG van OCW, nu RU-chef Roelof de Wijkerslooth vindt dat minister Plasterk zijn ambities moet aanpassen als hij deze in het kabinet financieel niet weet te realiseren.

“Het slechte nieuws is dat de hele rijksbegroting stijgt, maar dat het hoger onderwijs daar helemaal niets van meekrijgt. Wij delen niet mee. Dat is jammer. Temeer omdat de doelstellingen van de minister onverkort gehandhaafd blijven,” zegt hij in Voxlog. “In het begin van de kabinetsperiode heeft hij ons ambitieuze taken meegegeven. We moeten het studierendement verbeteren bijvoorbeeld, en meer promotieplaatsen creëren. Daar zou ook geld voor komen. Wanneer je dat niet kunt waarmaken, stel dan je ambities bij zou ik zeggen.

Hoe zijn de financiële vooruitzichten voor het onderzoek?
De begroting van het NWO daalt. Dat is eigenlijk nogal bijzonder, omdat vorig jaar begonnen is met het overhevelen van geld uit de eerste geldstroom, ons vaste budget, naar de tweede geldstroom. De oorzaak is dat enkele tijdelijke geldbronnen dit jaar opdrogen. Wel belooft de minister dat het onderzoek in het voorjaar meedoet met een nieuwe verdeling van FES-gelden, oftewel aardgasbaten. Maar wat dat gaat opleveren moeten we nog afwachten.

Het middelbaar onderwijs en basisonderwijs zijn de probleemkindjes in Nederland, zo blijkt ook weer uit de begroting. Is het ‘brave’ hoger onderwijs daar de dupe van?
Je ziet wel dat er al geruime tijd meer geld gaat naar middelbaar onderwijs en basisonderwijs. Dat geld komt soms rechtstreeks uit de begroting van het hoger onderwijs, waarmee het inderdaad betrekkelijk goed gaat. Natuurlijk geeft dat een bijsmaak. Als je het goed doet dan verwacht je eigenlijk eerder een soort van beloning. Van de andere kant moeten we oppassen dat we niet in een klaagcultuur verzeild raken waarbij de ene onderwijssector de andere het licht in de ogen niet gunt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK