Inhoud schaars in top hbo

Nieuws | de redactie
9 september 2008 | Lectoren zijn “nog slechts een druppel in de oceaan” en in de CvB’s  van het hbo is “inhouddeskundigheid terzake van onderwijs en onderzoek nog altijd een schaars artikel.” De evaluatie van het werk van de lectoren door SKO geeft aan dat velen van hen succes hebben met het uitgroeien voorbij de pioniersfase. Maar binnen de hogescholen moeten zij nog vaak knokken om begrip en aandacht voor hun onderzoekswerk en –houding. Ook omdat docenten, bestuurders en organisatie zelden weten wat onderzoek en de aanpak daarvan inhoudt.

Dat het hbo nog een eind te gaan heeft met het onderzoek blijkt uit een interessant cijfer: “De kwantitatieve verhouding studenten en lectoren is nu ruwweg 1400 studenten op 1 fte lector. Ter vergelijking: in de universiteiten is die verhouding 100 studenten op 1 fte hoogleraar.” De commissie onder leiding van prof. Karssen geeft toe dat de analogie niet helemaal passend is, maar vindt het gegeven wel indicatief.

De inbedding van lectoraten in de hogescholen en hun missie vertoont duidelijk ontwikkeling. Wat wel begint te klemmen is het feit dat de besturen in het hbo “nog geen weerspiegeling [vormen] van de toenemende noodzaak om de inhoud van onderwijs en onderzoek centraal te plaatsen.” De commissie mist een duidelijke focus op de inhoud in het werk van de CvB’s. “De overgrote meerderheid van de bestuurders heeft vooral algemeen-strategische, commerciële en beheersmatige kwalificaties. Inhouddeskundigheid terzake van onderwijs en onderzoek is op dit niveau nog altijd een schaars artikel en dit belemmert in een enkel geval ook een adequate strategische positionering van de lectoraten. Als het lectoraat blijvend een centraal onderdeel van de hogeschoolorganisatie wordt en de activiteiten van de lectoraten in omvang en diepgang toenemen groeit de urgentie van een adequate verankering van de “inhoud” op alle  bestuurlijk niveaus, inclusief het hoogste.”

Zelden is een specifieke functionaris bezig met vragen en kansen die met de inhoud samenhangen. “Een enkele bezochte hogeschool heeft al een dergelijke functionaris in het college van bestuur, bij een andere leeft het besef van de noodzaak ervan, maar daar blijft het voorshands bij.” Voor zo iemand zou op alle bestuurlijke niveaus in het hbo ruimte gemaakt moeten worden, stelt de commissie


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK