IP ziet ’tulpeiland’ bewaarheid worden

Nieuws | de redactie
4 september 2008 | Het Innovatieplatform vindt dat de Deltacommissie getuigt van durf en toekomstvisie. Klimaatverandering, energievoorziening, veiligheid van het achterland en veiligstellen van de zoetwatervoorziening gaan hand in hand. De keuze voor kustverdediging door zandsuppletie, gebruikmakend van natuurlijke dynamiek, spreekt aan.

Bovendien was deze wijze van kustontwikkeling een van de ’tulpprojecten’ van het platform uit de conferentie Winnen met Water. “Veerman heeft de wens die premier Balkenende toen uitte als voorzitter van het Innovatieplatform om een bos tulpen in en rondom de Noordzee tot ontwikkeling te brengen, prachtig ingevuld. De keuzen van Veerman en de zijnen maken het mogelijk dat we nieuwe Nederlandse iconen gaan realiseren. Daar ben ik heel blij mee, want we hebben die broodnodig om Nederland internationaal goed op de kaart te houden. Dat is ook steeds ons doel geweest met de metafoor van het tulpeiland,” vindt IP-lid Hans de Boer.

Hij deelt de opvatting van de Deltacommissie, dat eilanden voor de kust hooguit beperkt bijdragen aan kustveiligheid. Maar het Innovatieplatform waardeert het dat de commissie de ontwikkeling van eilanden voor de kust juist voor andere functies nadrukkelijk open houdt. Het Innovatieplatform werkt op dit moment aan de businesscase voor het multifunctionele energie-eiland. Het IP is ook gecharmeerd van de keuze voor herstel van estuariene waarden in de Zeeuwse delta. De ‘zandhonger’ op de Oosterschelde is nu al merkbaar waardoor natuurwaarden afnemen. “Herstel moet snel worden ingezet” zegt Hans de Boer. Juist herintroductie van getijdendynamiek met zijn zandstromen biedt hiervoor de oplossing.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK