Lector voor stimulans wetenschap en technologie

Nieuws | de redactie
3 september 2008 | Dr. Petra Fisser wordt lector ‘Onderzoekend leren bij natuur, wetenschap en techniek’ aan Hogeschool Edith Stein om bij te dragen aan de verhogen van de interesse van kinderen in wetenschap en techniek.

Veel kinderen kiezen niet voor bètavakken/wetenschap en techniek. Vooral meisjes hebben minder zelfvertrouwen in de bètavakken en laten deze vakken dan ook vaak vallen. Om ervoor te zorgen dat kinderen een positieve houding ontwikkelen ten opzichte van bètavakken en wetenschap en techniek, zullen leerkrachten ook een positieve houding moeten hebben ten opzichte van wetenschap en techniek. Om dat te bewerkstelligen is het lectoraat ‘Onderzoekend leren bij natuur, wetenschap en techniek’ opgezet.

Dit lectoraat onderzoekt hoe een onderzoekende houding bij kinderen gestimuleerd kan worden en hoe de houding van de docent hieraan kan bijdragen. Qua leeftijdsgroep richt dit lectoraat zich met name op kinderen t/m 12 jaar (voor- en vroegschoolse educatie en primair onderwijs). Inhoudelijk richt dit lectoraat zich op het vakgebied van natuur, wetenschap en techniek.

Vanuit de ministeries van OCW en EZ wordt geld ter beschikking gesteld voor het ontwikkelen van een aantal kenniscentra op gebied van Wetenschap en Techniek met als doel om uiteindelijk meer kinderen voor bètastudies te laten kiezen en zo de tekorten op de arbeidsmarkt op dat gebied te kunnen verminderen. Sinds eind 2004 wordt door het Programmabureau VTB uitvoering gegeven aan het Programma VTB dat erop is gericht Wetenschap en Techniek te verankeren in het basisonderwijs. In dit programma participeren landelijk ongeveer 2.500 basisscholen. Voor een extra impuls in dit programma wordt een additioneel traject ingezet voor de scholing van 10.000 leerkrachten in het domein Wetenschap en Techniek.

Dr. Petra Fisser, afgestudeerd in de toegepaste onderwijskunde, houdt zich al jaren bezig met onderwijsinnovatie vooral op het gebied van ICT en E-learning. Zij evalueerde onder andere de implementatie en het gebruik van de elektronische leeromgeving Teletop die aan de Universiteit Twente ontwikkeld is. Ook was zij hoofd van de afdeling ICT in het Onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam en programmamanager bij de Digitale Universiteit.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK