OCW: nieuwe kwaliteitsborging per 2010

Nieuws | de redactie
16 september 2008 | De OCW-begroting kent over HO en R&D een soort ‘steady as you go’ toon en inhoud. Nieuwe gedachten of impulsen blijven bescheiden van omvang. Meest opvallend: in het hoofdstuk ‘Internationalisering’ is geen enkel concreet beleidsvoornemen opgenomen en de enige ‘beleidsmatige mutatie’ betreft een bezuiniging op subsidies, zoals deze door minister Bos in heel de publieke sector wordt doorgevoerd. Maar er is meer.

De positie van OCW in het kabinetsbeleid is dit jaar fundamenteel veranderd. In de Miljoenennota, waarin minister Bos de grote lijnen van het beleid verantwoordt, worden de uitgaven en beleidsvoornemens voor kennis en onderwijs op OCW niet langer gepresenteerd onder de beleidspijler II rond ‘een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie’, maar onder de beleidspijler IV rond het thema ‘sociale samenhang’.

Opmerkelijke punten van beleid van dit jaar:

–          Een nieuw accreditatiestelsel gaat in per 1 januari 2010. Of dit ook in Vlaanderen tegelijkertijd in zal gaan –in het kader van de samenwerking binnen NVAO- verband- is niet duidelijk. Het nieuwe stelsel zal “meer prikkels” en minder administratieve lasten voor de instellingen bieden.

–          € 150 mln meer R&D wordt verdeeld via NWO

–          € 53 mln uit een meevaller bij SF-opbrengsten wordt nog in 2008 ingezet ter dekking van het tekort bij de kinderopvang.

–          Er komt een maatschappelijke innovatieagenda op het terrein van het onderwijs. Dit initiatief van het Innovatieplatform, gezamenlijk uitgevoerd door EZ en OCW, wordt voorzien van extra middelen uit de aardgasinkomsten via het FES. De onderwijs-agenda komt begin 2009 uit. Thematieken, richting en middelentoedeling ervoor zijn in de begroting verder niet vermeld.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK