Pabo steeds ‘witter’

Nieuws | de redactie
12 september 2008 | Terwijl het hbo succes boekt met de instroom van allochtoon talent, zakt deze bij de lerarenopleiding basisonderwijs absoluut en relatief weg. Ook de eerstejaars uitval van deze studenten is dramatisch toegenomen -bij mbo-instromers tot bijna 60 %- in de periode na de inzet van de taal/rekentoets. Het opvallende effect hiervan is dat de pabo als een der weinige hbo-opleidingen feitelijk steeds ‘witter’ wordt.

Dit zijn onbedoelde gevolgen van deze trend, in plaats van een betere afspiegeling van de diverse schoolbevolking te worden. Tussen 2002 en 2007 groeide de hbo-instroom met 15,5 %, die van niet-westerse allochtone studenten met meer dan 30 %. Een kwart van de absolute groei van het hbo was daarmee te danken aan deze ‘inhaalinstroom’ van allochtone jongeren. Bij de Pabo is het beeld echter diametraal anders.

De instroom in deze opleiding daalde met 5,8 % van net boven naar net onder 10.000 studenten per jaar. De groep niet-westerse allochtonen kende een instroomdaling van 7,5 %, tot minder dan 700 studenten. De overige lerarenopleidingen kennen wel groei, maar ook deze is met 12,8 % nog niet de helft van de toename in de rest van het hbo. Het bewuste beleid ter stimulering is dus niet slechts relatief of gradueel ineffectief gebleken het werkt in absolute zin blijkbaar contrair.

Dit slechte resultaat van de instroombevordering en emancipatoir beoogd beleid wordt nog verergerd door de rendementsontwikkeling. De geringere instroom tussen 2002 en 2007 viel ook nog sneller en vroegtijdiger uit: 20,7 % (na 1 jaar) in 2002, 32 % in 2007. bij de rest van het hbo steeg de uitval van 28 naar 32 %, zodat de Pabo’s hun positie als relatief goedpresterende opleiding kwijt zijn geraakt. Bij andere lerarenopleidingen was deze trend duidelijk minder negatief: 24 % in 002, 28 % in 2007.

Bij niet-westerse allochtonen zijn deze trendmatige gegevens beduidend slechter. Dit leidt ertoe dat de lagere rendementen van het hbo de Pabo nog extra ‘wit’ maken, bovenop de effecten van de al verslechterde instroom. De uitval in deze groep steeg 2002-2007 van 36,2 % naar 54,9 %, onder mbo-instromers tot bijna 59 %. De rendementsontwikkeling was bij deze groep studenten in de rest van het hbo veel minder dramatisch: van 35 % naar 38 % na 1 jaar. Dat geldt ook voor de mbo’ers: onder autochtone studenten was hun uitval in 2007 34,1 %.

De vaak aangeroepen emancipatoire rol van het ho is voor dit grote opleidingsdomein binnen deze branche de voorbije jaren de facto dus een illusie gebleken. SBO-directeur Freddy Weima zegt over deze studie: ‘Helaas gaat het nog steeds niet goed met de instroom en het studierendement van allochtone pabo-studenten. Met diversiteitsbeleid voor studenten op de hogescholen in de vier grote steden zijn inmiddels goede stappen gezet. Het is belangrijk dat er daarbinnen en daarbovenop structurele aandacht voor de pabo’s komt.’

De SBO-notitie waarop deze cijfers en analyse voortbouwen vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK