Accent op HO in fragiele staten

Nieuws | de redactie
9 oktober 2008 | Nuffic is na Europese aanbesteding het beheer toevertrouwd van twee programma’s ter ondersteuning van het hoger onderwijs in ontwikkelingslanden voor € 300 mln tussen 2008 en 2012. Het gaat om het Netherlands Fellowships Programme (NFP) waaruit beurzen worden bekostigd en het Netherlands Initiative for Capacity Building in Higher Education (Niche). Er zal meer aandacht aan beroepsonderwijs worden besteed, waarvoor door Niche het aantal landen waaraan Nederland hoger onderwijshulp biedt zal worden uitgebreid.

Beurzen voor 50 % naar vrouwen

Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan fragiele staten. Ook zal er meer aandacht komen voor gelijke kansen en rechten voor vrouwen. In het nieuwe beleid voor het beurzenprogramma NFP zal meer aandacht geschonken worden aan kandidaten uit achterstandsgroepen en –gebieden. Aan de lijst van deelnemende landen is eveneens een aantal fragiele staten toegevoegd. De helft van het aantal beurzen gaat naar vrouwen.

Afstemming op kwaliteit met Noorwegen

Bij het beheer betrekt de Nuffic twee onderaannemers. Ten eerste is dat PriceWaterhouseCoopers Advisory NV. PwC gaat zuidelijke organisaties die in Niche deelnemen helpen hun financieel beheer te versterken. Het Centrum voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs van Noorwegen SIU zal samen met Nuffic gaan werken aan een betere donorcoördinatie, zodat vergelijkbare programma’s van de verschillende donorlanden elkaar niet overlappen, maar juist aanvullen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK