Accreditaties in de file

Nieuws | de redactie
14 oktober 2008 | Door een grote werkdruk moet de NVAO een soort rantsoenering toepassen bij de voltooiing van accreditaties. De Kamer vreest dat met name de lerarenopleidingen –die een extra intensieve kwaliteitstoets opgelegd hebben gekregen- de dupe worden. Nestor Bas van der Vlies alarmeert OCW daarom.

In vragen stelt hij onder mee de volgende aspecten aan de orde: “Kunt u toelichten hoe de achterstanden in accreditatie bij de NVAO zijn ontstaan? Moet uit deze achterstanden geconstateerd worden dat de capaciteit van de NVAO niet toereikend is om stijgingen van het aantal aanvragen op te vangen?

3
Deelt u de mening dat het uitblijven van accreditatie in het bijzonder frustrerend werkt voor lerarenopleidingen – die zich hebben ingespannen om aan de verplichtingen en afspraken te voldoen – zeker gezien de prioriteit die aan deze opleidingen toekomt in het kader van Actieplan Leerkracht?

4
Welke mogelijkheden ziet u om de accreditatie van pabo’s alsnog met voorrang te laten plaatsvinden?

5
Hoe gaat u om met de gevolgen van het niet nakomen van de wettelijke termijnen inzake accreditatie door de NVAO? “


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK