Bundeling onderwijsonderzoek

Nieuws | de redactie
23 oktober 2008 | Het onderwijs heeft dringend behoefte aan een onderwijspraktijk die gebruik maakt van methoden en werkwijzen die gebaseerd zijn op gedegen onderzoek. Dat was ook de belangrijkste conclusie van het parlementaire onderzoeksrapport van de commissie Dijsselbloem. De VU wil hier nadrukkelijker op in spelen.

Om aan die vraag tegemoet te komen is besloten om al het onderwijskundige en pedagogische onderzoek binnen de Vrije Universiteit te bundelen en aanzienlijk uit te breiden. Dat gebeurt in een interfacultair onderzoeksinstituut, waarin bovendien wordt samengewerkt met hogeschool InHolland en Windesheim. Het interfacultaire onderzoeksinstituut AZIRE (Amsterdam- Zwolle Institute for Research in Education) is op 1 september j.l. van start gegaan.
 
Dragers van het instituut zijn de  Faculteit der Psychologie en Pedagogiek en het Onderwijscentrum VU. Binnen AZIRE wordt  nauw samengewerkt met andere
faculteiten en het VU-medisch centrum. Het aantal promotietrajecten wordt aanzienlijk uitgebreid, o.a. door het aanstellen van docent-promovendi vanuit de beide hogescholen. AZIRE heeft de intentie bij te dragen aan de kennisontwikkeling en de professionalisering van onderwijsgevenden en het ontwerpen van producten voor de onderwijspraktijk


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK