Extra inzet allochtone promovendus gaat door

Nieuws | de redactie
16 oktober 2008 | Tegen PVV en VVD verdedigde minister Plasterk recent het beleid van de UU voor assistentschappen voor allochtone studenten. OCW en NWO gaan bovendien door met het Mozaïekprogramma voor allochtone promovendi. Uit evaluatie blijkt namelijk dat betrokken studenten, hoogleraren en universiteiten dat programma een welkome aanvulling vinden.

Het subsidieprogramma van NWO en OCW zou allochtone studenten net dat duwtje in de rug geven dat zij nodig hadden om de stap naar de wetenschap te zetten. De evaluatie stelt dat Mozaïek zeker in een grote behoefte voorziet.

Wel biedt de evaluatie door ITS in Nijmegen een aantal aanbevelingen ter verdere verbetering. Zo komt uit de evaluatie naar voren dat het beter zou zijn de doelgroep een volgende keer te beperken tot allochtone studenten van wie het talent niet direct zichtbaar is. In de huidige opzet deden kandidaten mee die (bijna) levenslange ervaring hadden met het Nederlandse onderwijssysteem. Mozaïek zou zich juist moeten richten op excellente allochtone studenten die dit niet hebben, ‘wiens talent niet direct zichtbaar is vanwege taalproblemen, een gebroken (onderwijs)loopbaan, een minder uitgebreide CV, of een onderwerpkeuze die buiten het reguliere onderzoeksprogramma valt’. OCW en NWO hebben al aangekondigd dit advies niet te zullen volgen. Zij zijn tevreden met de huidige doelgroep. NWO geeft aan dat zij selecteert op kwaliteit en excellentie en dat voorkomt stereotypering.

Uit de evaluatie blijkt tevens dat de doelgroep ook verkleind zou kunnen worden, door te onderzoeken wat precies de mogelijkheden, ervaringen en obstakels voor de huidige doelgroep zijn. Dit zou meer inzicht kunnen geven in de vraag wie met name door Mozaïek ondersteund zouden moeten worden. NWO geeft hierop aan ‘dat het lastig is beleid hierop te maken als de harde gegevens ontbreken’ en dat zij ‘graag zouden zien dat de Nederlandse universiteiten gaan bijhouden hoe het staat met hun allochtone wetenschappelijke staf’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK