Gert Walhof: Inkoopmanagement

Nieuws | de redactie
15 oktober 2008 |Het Instituut voor Facility Management (FM) biedt al enkele jaren de specialisatie Inkoopmanagement aan. Deze specialisatie is voornamelijk gericht op de inkoop van facilitaire diensten en producten. Bij deze specialisatie wordt nauw samengewerkt met de NEVI en het werkveld. De opleiding blijkt in een grote behoefte te voorzien van studenten en organisaties. Daarnaast heeft de samenwerking met het werkveld geleid tot intensieve kennisuitwisseling: studenten en docenten spelen een steeds belangrijkere rol bij toegepast onderzoek binnen de bedrijven op (facilitair) inkoopgebied.

Vanuit deze stevige basis zal het lectoraat verbreding en verdieping van het kennisgebied Inkoopmanagement op HBO-niveau binnen de Hanzehogeschool Groningen realiseren en uitdragen. Het lectoraat zal toegepast onderzoek initiëren en zo het werkveld en het onderwijs binnen de Hanzehogeschool Groningen nog steviger met elkaar verbinden en dit onderwijs versterken.

Het netwerk van het lectoraat bestaat uit:

– De schools en stafafdelingen van de Hanzehogeschool Groningen
– De bedrijven en instellingen in de publieke sector, inclusief de hun vertegenwoordigende organisaties in Noord Nederland;
– De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi)
– De Nevi Research Stichting (NRS) wat het platform is voor samenwerking tussen de bijzonder hoogleraren inkoopmanagement en de  lectoren inkoopmanagement;
Het lectoraat supply management aan de Hogeschool Windesheim.

Contact
Hanzehogeschool Groningen
Instituut voor Facility Management
Zernikeplein 7
Postbus 70030
9704 AA Groningen
T 050-595 2577
E s.r.wiepkema@pl.hanze.nl
I www.hanze.nl
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK