Heeft McCain nog een kans?

Nieuws | de redactie
15 oktober 2008 | Met een aantal grote banken lijkt ook presidentskandidaat John McCain afgeschreven. Is na het debat van vannacht de race gelopen? Pieter Omtzigt laat zien wat er de komende weken allemaal nog kan gebeuren.


Wie wil je dat de verkiezingen in de VS wint? Dat land waar definanciële crisis begonnen is, dat op dit moment een grotetroepenmacht in Irak heeft en een speciale wet om Den Haag binnente vallen, mochten de rechters van het internationaal strafhof ooitde euvele moed hebben een Amerikaans staatsburger teveroordelen?

Als in de politiek iets fout gaat, gaat ook vaak alles tegelijkfout. Niemand houdt nog van president George W. Bush van hetmachtigste land ter wereld. Vrienden op Wall Street? Die zien datde Dow lager staat dan 8 jaar geleden en herinneren zich meewarigde 200% stijging onder superkapitalist Clinton. Vrienden in Irak?Vrienden in zijn eigen partij dan? Bij de conventie wist McCainniet waar hij hem laten moest. Laura Bush mocht overigens wel eenleuke speech houden.

Nee, het is eenzaam, heel eenzaam aan de top en heel eenzaam voorde Republikeinse presidentskandidaat McCain. Deze rechtgeaarde man,die 40 jaar lang onkreukbaar was in de gevangenis in Hanoi en opCapitol Hill, heeft de verleiding niet weerstaan. Eerst de keuzevoor Palin. Vervolgens hebben zijn vrienden getracht het karaktervan Obama zwart te maken en moest hij zelf toegeven dat Obama eenfatsoenlijke man is en presidentswaardig. Daar ging zijn morelekaart.

Guess what?
Hoe gaat het in de omgeving van John McCain?

Zijn eerste adviseur komt binnen. In welke staat wil je de komendeweek campagne voeren? Je staat ver achter en moet nog minstens tienforse staten van kleur zien te veranderen. Je stemt immers perstaat. Ohio en Florida moet je winnen! Een klein probleempje: 1 opde 30 huiseigenaren krijgt daar dit jaar een briefje dat ze hethuis uitmoeten. Maar, John, je kunt het! In je eigen staat Arizonaraakt 1 op de 8 huishoudens zijn huis kwijt dit jaar en die ga jenog steeds winnen.

Zijn tweede adviseur heeft een lijstje buitenlandse telefoonnummersverzameld. Weet je nog een paar weken geleden dat we je peilingenlieten zien van Gordon Brown en Wouter Bos in Europa? Nou, deeconomische problemen zijn daar ook geland. En guess what? Zijhebben stevige maatregelen genomen. Nee, ze zijn niet bij Pelosi opde knieën gegaan, maar ze hebben gewoon banken overgenomen,garanties gegeven en zo. En ze stijgen in de peilingen. Bel zeeven. Een waarschuwinkje: beiden hebben in het verleden wel eensgezegd dat ze voor Obama zijn, maar hebben dat later keuriggecorrigeerd.

Adviseur nummer drie ziet een vermoeide oude senator. Rust!Vanavond moet je in debat met Obama op Hofstra University. Eenlinkser en liberaler bolwerk vind je niet. Maar ja, het gaat om diekijkers. Als je er daarvan nu eens 10 miljoen overtuigt, dan makenwe nog een goede kans. Hoe? De dood of de gladiolen! Maak eennoodplan voor de crisis. Sarah Palin boort de olie voor ons. Jijmaakt nog een link tussen die terrorist Ayers en Obama. En neemafstand van al je Wallstreet-vrienden. Kijk nog even naar deGodfather films. Tenslotte heeft Francis Ford Coppola gestudeerdaan Hofstra en die was ook geen watje. En denk aan je 73-jarigeheld Reagan: Die wist Mondale in te pakken met: “Ik zal de jeugd enonervarenheid van mijn tegenstander niet voor politieke doeleindenmisbruiken”. Zullen we zo even de one-liners doornemen?

Drie weken zijn lang
Het wordt niet gezellig vanavond op de knusse Hollandse Hofstracampus. Bij mij roept dat nostalgische gevoelens op naar de tijddat ik daar onderzoek deed naar Europese pensioenproblemen. Voorhet eerst werkte ik samen met politicologen, die mij de hardheidvan de Amerikaanse politiek uitlegden.

Verkiezingen kunnen raar lopen. Terug in 1948 schreven de krantenop de dag na de verkiezingen nog dat Truman verloren had. Zijgeloofden de exit-polls en wachtten niet op de echte uitslagen. Aande andere kant won Reagan bijna heel Amerika in 1984. Dat is nouhet leuke van verkiezingen. Ze moeten nog beginnen. Nog drie wekenlang. Dat is lang. Drie weken geleden was Fortis een Belgische banken had Nederland nog geen euro uitgegeven aan dekredietcrisis.

Dr. P.H.Omtzigt is lid van de Tweede Kamer en econometrist.Hij houdt op ScienceGuide een vaste column bij over zijn ervaringenin deze twee eigenzinnige werelden van politiek en wetenschap, hunwederzijdse beïnvloeding en hun confrontaties
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK