Het silhouet van Kafka in het WO

Nieuws | de redactie
2 oktober 2008 | Rector Paul van Cauwenberge (UGent) vindt dat het Vlaamse HO dringend ernstige inspanningen moet doen voor studenten die traditioneel minder aan bod komen in het hoger onderwijs.

Zij en ook hun ouders en omgeving moeten bewust worden gemaakt, dat het volgen van hoger onderwijs henzelf en hun omgeving uit de negatieve spiraal van sociale en economische achterstelling kan halen. Het organiseren van een degelijke begeleiding en het bijschaven –waar nodig- zijn een essentiële plicht van elke universiteit en hogeschool.

En dit mag niet bij woorden blijven. Begeleiding, bijsturing en heroriëntering zijn volgens rector Van Cauwenberge vatbaar voor verbetering. De invoering van een monitoraat, dat sinds vorig academiejaar aan alle faculteiten van de UGent is ingevoerd, zal hier zijn vruchten afwerpen. De keuze is hiervoor gemaakt en de UGent zal de ingeslagen weg blijven volgen.

Van Cauwenberge gispte bij de opening van het academisch jaar “de schaduw van de academische en de administratieve overbelasting, die soms het silhouet van Kafka aanneemt, en die soms een ernstige hinderpaal vormen voor het uitvoeren van eigenlijke taken.” Zijn instelling heeft daarvoor een meldpunt voor administratieve vereenvoudiging opgericht, waar reeds meer dan 100 suggesties verwerkt werden.

De expansieplannen van de KULeuven kunnen volgens rector Van Cauwenberge leiden tot een nieuwe verzuiling van het hoger onderwijs. Dit zou “een kloof creëren tussen confessionelen en niet- confessionelen en dit is het laatste wat we in Vlaanderen nodig hebben.” Hij pleit voor “een werkbaar, efficiënt en performant universitair onderwijs” in Vlaanderen en staat open voor andere universiteiten en associaties om Vlaanderen een prominente plaats te geven op de onderwijskundige en wetenschappelijke Europese en wereldladder.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK