Intercultureel, hoe doe je dat?

Nieuws | de redactie
20 oktober 2008 | Het integratiedebat richt zich op dit moment vooral op allochtonen, maar bij effectieve integratie zijn twee partijen betrokken: allochtonen én autochtonen. Verder staan bij inburgering vooral de Nederlandse taal en samenleving centraal. Er wordt voor zowel allochtoon als autochtoon nauwelijks aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden om goed in onze multiculturele samenleving te opereren. De RUG doet hier nu iets aan.

Voor een constructief contact tussen beide groepen is het essentieel dat ze beschikken over vaardigheden die de sociale cohesie kunnen bevorderen. Hoe ga je om met collega’s uit verschillende culturen of met afwijkende man-vrouwrollen? En wat doe je als er conflicten ontstaan?
 
Het project Interculturele EffectiviteitsTraining (IET-A) heeft als doel een multimediaal trainingsinstrument te ontwikkelen, gericht op het verhogen van de vaardigheden van zowel allochtonen als autochtonen om effectief om te gaan met interculturele situaties.
 
Concrete probleemsituaties
Er zal gewerkt worden met een serie concrete probleemsituaties die mensen kunnen tegenkomen in interculturele contacten in het maatschappelijke, persoonlijke en professionele domein. Daarbij geven de cursisten aan hoe zij zouden reageren in die situatie. Op basis van de antwoorden krijgen de cursisten een score op hun interculturele vaardigheden. Daarna krijgt de deelnemer feedback vanuit het programma waarin uitgelegd wordt van welke aard een reactie had kunnen zijn om de beschreven situatie tot een goed einde te brengen.
 
Toetsing
Implementatie van de training vindt plaats bij de dertig verschillende maatschappelijke instellingen. In de implementatiefase en tijdens een follow-up periode wordt getoetst in hoeverre de training het gewenste effect heeft. Het totale implementatie- en evaluatietraject beslaat vier jaar.
 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK