Internet overleeft dankzij ‘vrijwilige brandweer’

Nieuws | de redactie
20 oktober 2008 | ‘Het idee dat vrijheid op een of andere manier in de architectuur van het Internet is ingebakken is achterhaald. In plaats daarvan dienen we nieuwe definities te bedenken van individuele rechten en tevens nieuwe institutionele mechanismen om deze rechten te beschermen. Dat zei prof. dr. Milton Mueller in zijn inaugurele rede te Delft.

 ‘Privacy en bescherming zijn niet meer dan afgeleiden van een algemener recht op individuele autonomie of vrijheid. Privacy, bescherming en vrijheid staan niet tegenover elkaar maar vullen elkaar juist aan.’ Mueller ziet twee problemen die nader onderzoek vereisen: enerzijds het probleem van nationale overheden tegenover wereldwijd bestuur en anderzijds het probleem van internet service providers en hun verantwoordelijkheid als intermediair.

Beveiliging op wereldwijde schaal
Het eerste project draait om de transnationale regelingen die zijn ontstaan om adequaat te kunnen reageren op incidenten met de beveiliging op het Internet. Op problemen waarbij de beveiliging van het Internet in het geding is, zoals spam en DDoS-aanvallen, wordt voornamelijk gereageerd in de vorm van informele samenwerking van technische deskundigen. Dit heeft wel wat weg van een vrijwillige brandweer. De methoden en acties van dit wereldwijde beveiligingsnetwerk zijn nooit systematisch gedocumenteerd in wetenschappelijke publicaties, en de implicaties voor organisationele theorie en de omvangrijkere problemen van een Internet-breed bestuur zijn nooit goed onderzocht.
 
Deep Packet Inspection

Muellers tweede onderzoeksproject betreft Internet service providers en de opkomst van een nieuwe technologie: Deep Packet Inspection (DPI). DPI is gespecialiseerde hardware met uiterst krachtige en snelle mogelijkheden tot informatieverwerking. Eenmaal ingebed in een netwerk kan een operator middels DPI de inhoud van afzonderlijke datapakketten (waaruit het Internet-verkeer bestaat) analyseren en actie ondernemen op basis van vooraf vastgelegde beleidslijnen.

Deze controle vindt plaats in real time en werkt op relatief snelle breedbandnetwerken. De implementatie van DPI heeft verstrekkende gevolgen voor de vrijheid, privacy en beveiliging van Internet-gebruikers. Voor de komst van DPI hoefden ISP’s in feite weinig meer te doen dan Internet-pakketten te verplaatsen. Het enige wat ze hoefden te lezen was de informatie in de header om de pakketten op de juiste bestemming af te kunnen leveren. Nu zijn ze echter in staat informatie in het netwerk te identificeren en erop te reageren.
 
Muellers positie aan de TU Delft is mogelijk gemaakt door Internet service provider XS4ALL.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK