Kwaliteit loont voor student

Nieuws | de redactie
29 oktober 2008 | Maastricht koestert talent. Niet alleen met de mond, want sinds dit jaar beloont de UM haar 'topstudenten' concreet. De beste 3% studenten komen in aanmerking voor een beurs die gelijk is aan het door hen betaalde collegegeld. De ruim 140 gelauwerden weerspiegelen een zeer internationale studentengroep. Uit Duitsland komen er 62, uit Nederland 55 en België 11. Anderen kwamen naar ons land uit China, Denemarken, Finland, Hongarije, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland en de VS.

De baanbrekende stimulans-regeling werd in september 2006 aangekondigd en is voor het eerste jaar van alle bachelor- en masteropleidingen van het academisch jaar 2007-2008 in gang gezet. Deze eerste lichting studenten ontvangt morgen hun ‘Top 3% certificaat’. In de volgende jaren wordt de regeling getrapt ingevoerd voor de overige studiejaren.

De Top 3% regeling is een concrete uitwerking van het beleid om getalenteerde studenten aan te trekken, te stimuleren, koesteren en te belonen. De Universiteit Maastricht speelt in het nationale en internationale hoger onderwijs een voortrekkersrol op het gebied van talentontwikkeling, bevordering van onderwijsprestaties en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Toponderwijs is mede afhankelijk van de combinatie van goed onderwijs en gemotiveerde/talentvolle studenten. De 3% regeling is een van de maatregelen om getalenteerde studenten uit binnen- en buitenland aan te trekken. Zij zorgen voor een vliegwieleffect omdat juist in het Maastrichtse PGO-onderwijssysteem de wisselwerking tussen de studenten van groot belang is.

Van de aanwezigheid van talentvolle studenten profiteren de overige studenten direct en krijgt de kwaliteit van onderwijs een extra impuls. Uit de regeling blijkt dat de Universiteit Maastricht daadwerkelijk bereid is extra te investeren in talentontwikkeling en onderwijskwaliteit. Dat is belangrijk, zeker in een land dat zich actief inzet voor de ontwikkeling van een internationaal erkende kenniseconomie, maar tegelijk te kampen heeft met een ‘zesjesmentaliteit’. Voor deze eerste lichting gaat het om een bedrag van circa 250.000 euro en dat zal de komende jaren flink oplopen als de regeling voor alle studiejaren is ingevoerd en de studentenaantallen blijven groeien, met bovendien een groter aandeel studenten van buiten de EU (die meer collegegeld betalen).

Selectie van de beste 3% studenten vindt plaats per faculteit, die eigen selectiecriteria vaststelt op basis van een aantal universiteitsbrede voorwaarden. Studenten kunnen elk jaar opnieuw meedingen. Als het lukt om elk jaar tot de beste 3% te behoren, is het mogelijk de hele studie ‘gratis’ – met volledige compensatie van het collegegeld – te doorlopen. Voorwaarde is dat de student zijn of haar studie voortzet aan de UM in het daaropvolgende studiejaar.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK