Maak kennis spekkoper van de kredietcrisis

Nieuws | de redactie
30 oktober 2008 | HBO-raad en VSNU willen de nieuwe rentebaten van de staat als 'bankeigenaar' inzetten voor kennis.

Zij roepen het kabinet op om de opbrengsten van de bank- en verzekeringsparticipaties aan te wenden om de kenniseconomie en innovatiekracht van Nederland te versterken. Alleen al de kapitaalinjectie in ING levert, volgens hun berekeningen, de Staat volgend jaar 425 miljoen euro op.
 
“Juist nu er een recessie dreigt, moeten we het fundament van onze economie verstevigen door het hoger onderwijs en onderzoek een impuls te geven. Nederland moet de kredietcrisis niet alleen doorstaan, maar moet er sterker uitkomen. Dat kan door nu leiderschap te tonen en te investeren  in hoger onderwijs en onderzoek. Wij roepen het kabinet hiertoe vandaag op”, zeggen de  twee koepelvoorzitters, Doekle Terpstra en Sijbolt Noorda, in een gezamenlijk pleidooi. Hogescholen en universiteiten willen daarom met het kabinet in gesprek over een concrete investeringsagenda voor hoger onderwijs en onderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK