OCW onzeker over toekomst

Nieuws | de redactie
23 oktober 2008 | Het ministerie van OCW maakt zich zorgen over de kracht van de argumentatie voor de kenniseconomie. In een blik vooruit op de middellange termijn van het beleid heeft DG Renk Rooborgh gemeld, dat men komend jaar tijd en aandacht wil steken in het beïnvloeden van de partijprogramma’s voor de Kamerverkiezing in 2010.

Tijdens de besloten beleidsconferentie over het HO wees Rooborgh er op, dat de pleidooien voor meer investeringen in kennis waren uitgemond in de KIA, maar forse nieuwe bedragen daaruit nog niet naar OCW waren gevloeid. Bovendien richt zich deze agenda op een periode tot 2016 en dat de voorziene fase van extra investeringen daarmee nu al halverwege is.

De ambtelijke top van OCW vreest blijkbaar, dat het tij keert waar het gaat om de argumentaties voor de prioriteiten van het overheidsbeleid. Om die reden meldde Rooborgh, dat men ten departemente aan het bezien is hoe in 2009/2010 de discussies over de inhoud van de concepten van de verkiezingsprogamma’s zouden kunnen worden beïnvloed ten gunste van de uitgaven voor onderwijs en kennis.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK