Profijt van HO-internationalisering

Nieuws | de redactie
23 oktober 2008 | Nederlandse hoger onderwijsinstellingen slagen er steeds beter in om buitenlandse studenten te interesseren hier een studie te volgen. Om Nederlandse studenten zover te krijgen naar het buitenland te gaan, blijkt een stuk moeilijker. In Tilburg liet een discussieavond over de internationalisering zien wat er nog te doen staat. ‘De buitenlandse student heeft heel bewust voor Tilburg gekozen. Het maakt onderdeel uit van een vooropgezet plan. In Nederland is dat uitgestorven,’ zei Frank van der Duyn Schouten, rector magnificus van de UvT.

Aan deze debatten gingen een aantal presentaties vooraf. Caecilia van Peski ging namens Fontys Hogescholen in op internationalisering en de huidige student. De internationale ervaringen die jongeren nu opdoen, vallen volgens haar vooral in de categorie ‘surface acceptance’. Dat betekent dat de kennismaking nog vooral aan de oppervlakte blijft en dat ze ‘nog geen diep en doorleefd begrip hebben van een andere cultuur.’ Volgens haar zou het doel moeten zijn om de internationale contacten die studenten opdoen, op een meer intellectueler en diepergaander niveau te krijgen.

PGO succesfactor

Eric Beerkens, beleidsmedewerker bij Nuffic, benadrukt in zijn presentatie dat Nederland te bescheiden is over haar hoger onderwijsinstellingen. ‘We mogen meer zelfvertrouwen uitstralen. We hebben genoeg kwaliteit op gebieden als nanotechnologie, natuur- en scheikunde.’ Beerkens denkt dat het probleemgestuurd onderwijs ook aantrekkelijk is voor buitenlanders. ‘Het past beter bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Ik weet dat het Duitse studenten trekt, omdat het systeem minder formeel is.’

Wat Nederland nog wat meer mag promoten, is het grote aanbod van Engelstalige onderwijsprogramma’s. ‘Wij bieden als niet-Engelstalig land de meeste programma’s in die taal aan, vertelt Beerkens. Niet alleen profiteren buitenlandse studenten van onze voorzieningen, de beleidsmedewerker van het Nuffic is ervan overtuigd dat zowel de Nederlandse economie als de politiek ook van hun komst kan profiteren. ’Ze brengen nieuwe ideeën naar de collegezaal.’ Hij schat in dat in 2025 zeven miljoen jongeren internationaal op zoek gaan naar onderwijs. Nu zijn dat er volgens Beerkens ongeveer drie miljoen.

Zesjes

Na de pauze wordt aan zowel Fontys als de Universiteit van Tilburg (UvT) gevraagd wat het aandeel is van buitenlandse studenten in hun totale studentenpopulatie. Bij de UvT is dat 960 van de in totaal 12.000 studenten. Bij Fontys zijn 4.000 van de 36.000 studenten afkomstig uit het buitenland. Hiervan is ongeveer de helft Duits. Deze cijfers brengen een andere discussie op gang: het grote verschil tussen de buitenlandse studenten die hier komen en hun Nederlandse medestudenten. ‘De buitenlandse student heeft heel bewust voor Tilburg gekozen. Het maakt onderdeel uit van een vooropgezet plan. In Nederland is dat uitgestorven,’ meent Frank van der Duyn Schouten, rector magnificus van de UvT. Hij hoopt dat er bij Nederlandse studenten een lichtje gaat branden als ze kennismaken met deze ambitieuze buitenlanders.

Het probleem van de ‘zesjescultuur’ heeft hier ook mee te maken, vindt René van Elderen bestuurslid van Fontys Hogescholen. ‘Duitse studenten doen hun tentamen over als ze een zeven hebben gehaald.’ Dat komt volgens hem ook, omdat bij sollicitaties in Duitsland de hoogte van het eindcijfer een belangrijk criterium is om mensen uit te nodigen voor een gesprek. ‘Welke Nederlandse werkgever selecteert op cijfers? Ik ken in Nederland alleen een advocatenkantoor dat die selectie hanteert.’

Verplicht?

Hoe staan we ervoor? Die vraag kregen de verschillende deelnemers aan de discussie voorgelegd. ‘Met mensen naar het buitenland sturen, staan we er niet goed voor,’ meent Beerkens van het Nuffic. ‘Vanuit de onderwijsinstellingen krijgen ze te weinig mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Er moet binnen vier jaar worden afgestudeerd en financieel krijgen ze ook niet altijd de steun die nodig is.’ Van der Duyn Schouten zou graag zien dat studenten na hun bachelor in een ander land hun master gaan halen. ‘En als je een hoog cijfer gehaald hebt, zou je hiervoor zelfs een beurs kunnen krijgen.’ De deelnemers aan de discussie willen niet zo ver gaan dat iedere student verplicht wordt naar het buitenland te gaan. Beerkens: ‘We hebben het daar met hbo-instellingen wel over gehad. Dat is makkelijk zeggen, maar ga het maar eens doen.’ Ook Caecilia van Peski ziet dat niet als de oplossing om een verblijf in het buitenland aantrekkelijker te maken voor studenten. ‘Ze komen niet allemaal euforisch terug.’ [bron: Fontysonline]
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK