THES is ‘stoelendans’

Nieuws | de redactie
10 oktober 2008 | Wereldwijd reageren universiteiten op hun ‘THES-score’. Reden daarvoor is niet zozeer de status, als wel de onvoorspelbaarheid ervan, schampert de UGent.

Dat de de Vlaamse instelling 8 plaatsen ‘verloren’ heeft in 2008, “is niets om van wakker te liggen, net zo min als de ‘stijging’ van 17 plaatsen in 2007 en de ‘grote sprong voorwaarts’ van 78 plaatsen in 2006,” zegt men in een reactie. Elk jaar opnieuw zijn er immers opvallende verrassingen te noteren. Een plotse stijging of daling met meer dan dertig posities kan in deze stoelendans onmogelijk een betrouwbare weergave van de kwaliteitsevolutie van een instelling, is hun analyse.

De methodologische aanpassingen die de THES ranking elk jaar doorvoert, bevestigen de zwakheid van het THES-systeem meer dan dat ze het opwaarderen. Deze ranking is “waardeloos voor universiteiten, onderzoekers en politici die een onderwijs- of onderzoeksbeleid willen voeren op basis van degelijke indicatoren. Dit werd ook bevestigd op de OESO- conferentie over het Hoger Onderwijs vorige maand in Parijs,” onderstrepen de Gentenaren.

Het rankingsteam van de THES is één van de weinige die weigert de Berlin Principles te onderschrijven. Dit charter werd ondertekend door universiteiten, wetenschappers én makers van rankings om de methodologie en transparantie van rankings te optimaliseren. De THES ranking, daarentegen, blijft essentiële gegevens en verwerkingsmethodes verhullen. U leest de achtergronden van deze Berlin Principles en hun betekenis voor een serieus Europees rankingsysteem hier.

Een input- en outputanalyse is slechts één voorbeeld van alternatieve indicatoren om instellingen met elkaar te vergelijken – en dan moet het nog om gelijksoortige instellingen gaan. Er bestaan er nog vele andere die minstens even relevant en noodzakelijk zijn om de complexe missie van een hoger onderwijs-instelling in beeld te brengen. Wie de bestaande parameters in een ranking vervangt door andere, creëert een andere rangorde. Precies daarom is de transparantie zo belangrijk, zodat elke instelling kan nagaan wat precies de waarde is van een specifieke rankingspositie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK