Verward van geest

Nieuws | de redactie
21 oktober 2008 | Op vrijdag 31 oktober a.s. verschijnt het driedelig overzichtswerk over de geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie: Harry Oosterhuis en Marijke Gijswijt- Hofstra, Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-2005). Houten, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde/Bohn Stafleu Van Loghum, 1500 pagina's.

In de loop van de twintigste eeuw is in Nederland een uitgebreide geestelijke gezondheidszorg tot ontwikkeling gekomen. De psychiatrie, in de negentiende eeuw ontstaan als medisch specialisme ter behandeling van geestesziekte, werd onderdeel van een veel breder aanbod van geneeskundige en psychosociale hulpverlening. De geestelijke gezondheidszorg heeft onmiskenbaar een stempel gedrukt op de twintigste-eeuwse Nederlandse samenleving en het moderne mensbeeld. In toenemende mate werden afwijkende gedragingen en levensmoeilijkheden in termen van geestesstoornis of psychisch probleem benoemd, processen die wel als ‘medicalisering’ en ‘psychologise­ring’ zijn aangeduid. Nederlanders maken in groten getale en frequent gebruik van psychiatrische en andere therapeutische voorzienin­gen. In hoeverre hangt de sterke tendens om levens- en gedragsmoeilijkhe­den in medische en psychologische termen te benoemen samen met specifieke kenmerken van de Nederlandse maatschappij en cultuur en hun geschiedenis? Hoe uniek waren de Nederlandse psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in vergelijking met andere landen? Deze vragen staan centraal in dit boek.

Verward van geest en ander ongerief  wordt op vrijdag 31 oktober gepresenteerd op een symposium waar stellingen centraal staan die bondig enkele belangrijke thema’s en conclusies in het boek weergeven. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het overzichtswerk is tot stand gekomen met financiële steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, het Huizinga Instituut, Onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis, de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

Toegang is vrij (beperkt aantal plaatsen beschikbaar; aanmelden vooraf is noodzakelijk)

Programma: www.huizingainstituut.nl

Aanmelden: huizinga- fgw@uva.nl«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK