WO spaarde niet in IJsland

Nieuws | de redactie
20 oktober 2008 | Het kabinet heeft met zijn ingrepen bij ING, Forits en ABN de universiteiten voor narigheid behoud. De VSNU erkent dat zij verliezen lijden voorzover zij "particuliere bestemmingsfondsen hebben gekregen en deze conform de instructies van de gevers hebben belegd, kan er sprake zijn van een verlies. De omvang van deze fondsen is ten opzichte van het totale budget echter zeer beperkt."

Een rondgang door de koepel indiceert dat op het moment van de crisis geen van de universiteiten tegoeden had bij een buitenlandse bank die in problemen is geraakt, zoals bijvoorbeeld IceSave. Wel zijn er die bankieren bij o.a. Fortis en ABN Amro. De interventie van de regering heeft de tegoeden bij deze banken echter gegarandeerd. De universiteiten zien dan ook geen enkele reden hun geld daar weg te halen. Op langere termijn zou een mogelijk gevolg van de crisis kunnen zijn dat investeringen in onderzoek, met name in de derde geldstroom, zullen afnemen. De universiteiten maken zich daarover wel enigszins zorgen.

In de afgelopen jaren is bij de meeste universiteiten een deel van het belegd vermogen geïnvesteerd in vastgoed om de huisvesting op peil te houden. De universiteiten die in de afgelopen jaren geld gespaard hebben om in de nabije toekomst te kunnen investeren in gebouwen hebben dat conform de daarvoor geldende richtlijnen over het algemeen gedaan in “vast rentende waarden”. Ondanks het feit dat er in deze crisis ook financieel solide instellingen zijn omgevallen, vinden universiteiten hiervan vooralsnog geen negatieve effecten.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK