Call for papers NIOC 2009

Nieuws | de redactie
25 november 2008 | Het ICT congres NIOC 2009 richt zich op vier hoofdtehma's. Om te beginnen de samenwerking binnen de onderwijskolom: hoe worden de kansen tussen  VO/MBO/HBO/WO beter benut? Dit kan bijvoorbeeld door dienstverlenende projecten van het HBO voor het VO; door good practices beter te etaleren; door het organiseren van vóórtrajecten binnen het basisonderwijs voor ICT-opleidingen (zoals Java), door onderwijsmodules in het VO door HBO’s  als kennismaking met ICT en bijvoorbeeld ook wedstrijden binnen het bedrijfsleven als onderwijsproject.

Een ander aspect zijn ontwikkelingen op het gebied van media & ict. Een voorbeeld dat werd genoemd was virtuele werelden voor het onderwijs. Zo ook gaming en ICT & Media (RTV).
Er wordt ook gekeken naar de onderwijskundige aspecten. Bijvoorbeeld werkend leren in het MBO als prestatieonderwijs en onderwijskundige profielkleuring. Zo ook interculturele competenties in de ICT wereldwijd, wat kan er worden geleerd van 30 jaar ICT-onderwijs en internationalisering? Tenslotte de nieuwe technologische ontwikkelingen als bijvoorbeeld bio-informatica (biologische systemen) en security. Of wat te denken van de Segway?

Met een ‘call for contributions’ roepen de organisatoren iedereen op over een bijdrage aan het NIOC 2009 na te denken en voorstellen in te dienen aan de programmacommissie over ervaringen, activiteiten en visies van toepassing op die thema’s.

Soorten bijdragen

Naast 4 keynote-speakers zijn per dag 7 sessies voorzien met elk 6 tot 10 parallel lopende activiteiten. Een activiteit duurt steeds 50 minuten, inclusief inleiding en afsluitende discussie.
Activiteiten kunnen allerlei werkvormen hebben. Hier volgen enkele voorbeelden:
Een lange voordracht van 40 minuten plus 10 minuten discussie; Een individuele voordracht of met meerdere personen, met kortere discussies, met een samenhangend thema; Een panel/debat; Een workshop (eventueel met vooraf aangekondigd maximaal aantal deelnemers); Er zal een informatiemarkt zijn met daarbij postersessies, mits er voldoende worden aangemeld. Posters bieden gunstige mogelijkheden voor direct contact tussen presentator en belangstellenden. Posters worden inhoudelijk beoordeeld door de programmacommissie.
In overleg met de programmacommissie zijn ook andere werkvormen mogelijk.
 
U kunt uw bijdrage insturen tot en met 9 januari 2009. Aanmelding is uitsluitend mogelijk via contribution@nioc2009.nl. Bijdragen worden door de programmacommissie beoordeeld op helderheid, originaliteit, relevantie en correctheid. Als een paper wordt geaccepteerd, wordt aangenomen dat de auteur akkoord gaat met opname van de tekst of beschrijving in de conferentiebundel. Mogelijk worden bij acceptatie nog nadere randvoorwaarden geformuleerd. Uiterlijk 31 januari 2009 ontvangen inzenders uitsluitsel over de beoordeling van hun bijdragen.

Algemeen voorzitter programmacommissie

Frans Vodegel

Sector Wetenschappelijk Onderwijs

Jos Baeten, TU Eindhoven
Erik Barendsen, Radboud Universiteit Nijmegen
Jan Friso Groote, TU Eindhoven (voorzitter)
Twan Maintz, Universiteit Utrecht
Frank Wester, Open Universiteit Heerlen

Sector Hoger Beroeps Onderwijs

Marga Jacobs, Hogeschool Avans
Pascal Ravesteijn, Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum voor procesinnovatie
Eugène van Roden, Windesheim Zwolle
Tanja Ubert, Hogeschool InHolland
Harry van Vliet, Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek
Mir Wermuth, Hogeschool InHolland (voorzitter)

Sector Middelbaar Beroepsonderwijs Onderwijs

Wim Bos, ROC Midden Nederland (voorzitter)
Henk van Eijk, ROC A12
Janus Hermse, ROC Midden Nederland
Jan Rozema, ROC van Amsterdam

Sector Voortgezet Onderwijs

Pieter van der Hoeven, TU Delft (voorzitter)
Stephan van Keulen, student lerarenopleiding TU Delft
Johan Korten, Pieter Zandt scholengemeenschap Kampen
Marijke Loots, St. Bonifaciuscollege Utrecht
Marja ter Wal – Flipse, Universiteit Utrecht

Sector Bedrijfs-/Commerciële opleidingen

Roland Bonsen, Capgemini Academy  (voorzitter)
Lyda Folkerts, SOD opleidingen

Congressecretariaat
Nijenoord 1, 3500 AD Utrecht
T 020 2308145
F 020 2308147
E contribution@nioc2009.nl
I   www.nioc.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK