Claim koepels realistisch?

Nieuws | de redactie
6 november 2008 | HBO-raad en VSNU hebben een claim op tafel gelegd om de ‘winst’ uit de recent genationaliseerde banken te besteden aan het HO. Alleen ING levert, volgens hun berekeningen, volgend jaar al 425 miljoen euro op. Vanuit de politiek wordt met scepsis gereageerd, ook omdat de cijfers bepaald anders in elkaar steken dan de koepels lijken te denken.

De injectie in ING is hiervan een voorbeeld. Het kabinet heeft afgesproken, dat de staat uit deze bank € 850 mln ontvangt, maar dat gebeurt niet zo maar, erkent minister Bos in een brief aan de Kamer: “Wanneer geen dividend wordt betaald door ING in het voorafgaande jaar, zal ook de coupon niet betaald worden. Omdat ING in 2008 een interim-dividend heeft uitgekeerd en de participatie een korte eerste coupon heeft, krijgt de Staat op 12 mei 2009 een uitkering van € 425 miljoen.”

Oftewel, het is volstrekt niet zeker dat er naast die ‘halve uitkering’ voorlopig nog enige inkomsten zijn. Want dat ING in de huidige situatie een dividend zou uitkeren is twijfelachtig. Immers, dit zou ten eerste een extra € 850 mln kosten en ten tweede zullen banken vooralsnog alles er aan doen om hun kapitaalspositie maximaal te versterken. Dat zal daarom voorrang houden boven een dividend.

Tegen deze achtergrond moet ook de mededeling van het kabinet gelezen worden over de kosten en baten van deze operatie: “Voor de bovengenoemde transactie geldt wel dat de overheidsschuld toeneemt. Dit leidt tot hogere rentelasten voor de Staat. Daar staan echter hogere opbrengsten voor de Staat tegenover. De te verwachten coupon (wanneer dividend wordt uitgekeerd tenminste € 850 miljoen) is naar verwachting meer dan de extra rentelasten op de overheidsschuld.” Dit houdt in, dat er voorlopig alleen een extra aan rentelasten op overheid en burgers af komt. Hogere opbrengsten zijn alleen te voorzien als er sprake zou zijn van een dividenduitkering en deze moeten dan mede ingezet worden ter compensatie van de hogere renteuitgaven.
 
Vanuit de Haagse politiek werd ScienceGuide daarom licht cynisch gevraagd of de claim van de koepels inhoudt, dat als dit allemaal niet leidt tot de veronderstelde “opbrengsten van de bank- en verzekeringsparticipaties” de hogescholen en universiteiten ook bereid zijn hun aandeel te nemen in de lastenverzwaring die hiervan het gevolg zou zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK