‘Echte stapelaar’ en OV-chip criticus ScienceGuide Student van 2008

Nieuws | de redactie
10 november 2008 |

LSVb, ISO en ScienceGuide hebben een student gezocht en gevonden wiens werk een breed herkenbare impuls geeft aan vindingrijke, vernieuwende toepassing van wetenschappelijke kennis: Roel Verdult van de Radboud Universiteit.

Hij heeft met zijn kritische analyse van de technologie achter de OV- chipkaart een breed maatschappelijk en politiek bewustzijn laten ontstaan van de kwetsbaarheid én van de verantwoordelijkheidsvragen rond zulke alom benutte ‘pasjes’.

Bovendien heeft hij (met zijn onderzoeksgroep) aanzienlijk bijgedragen aan het denken en werken aan nieuwe, verbeterde mogelijkheden om de beveiliging van zulke dagelijkse voorwerpen voor elke burger te verzekeren.

Een echte stapelaar

Interessant is naast het nadrukkelijke maatschappelijk bewustzijn en de innovatieve aanpak, die Roel met zijn werk tentoon heeft gespreid, dat hij zelf een opvallend voorbeeld van het aan te moedigen bèta-talent is. Hij noemt zich in zijn interview met ScienceGuide ‘een echte stapelaar’: via Mavo, Havo, HTS en schakelklas hbo-wo heeft hij dit jaar zijn wo-master behaald. Interessant is ook, dat Roel er niet voor terugschrok om tegenover de bewindspersoon van V&W, haar topambtenaren en de hoorzitting van de Tweede Kamer geduldig en to the point uiteen te zetten wat de kern van zijn werk was en hoe de problematiek van een OV-kaart voor elke reiziger beter aangepakt zou kunnen worden. Hacken kan iedereen, innoveren alleen de beste.

Dit jaar richtte de keuze zich op het thema ‘creativiteit bij innovatie’. Daarmee keken ScienceGuide , ISO en LSVB vast vooruit op het Europese Jaar van Creativiteit en Innovatie 2009, dat door EC- voorzitter Barroso is uitgeroepen. De jury bestond uit Lisa Westerveld (LSVb), Hidde Terpoorten (ISO) en PG Kroeger (ScienceGuide).

Roel is 11 november gehuldigd door KNAW-president Robbert Dijkgraaf tijdens het congres Vliegende Hollanders van het Platform Bèta Techniek

(Foto: Sebastiaan ter Burg)
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK