Eén geest op Radboud

Nieuws | de redactie
24 november 2008 | Gaan de Nijmeegse faculteiten letteren, filosofie, theologie en religiewetenschappen verdwijnen? Het CvB zet hen ‘zacht doch beslist’ in de richting van een nieuwe Faculteit der Geesteswetenschappen, heet het.

Talen, geschiedenis, filosofie en theologie gelden van oudsher als de ‘geesteswetenschappen’. Maar haar katholieke traditie heeft de Radboud Universiteit een andere facultaire structuur bezorgd: filosofie, theologie en religiewetenschappen hebben hier alledrie hun eigen (mini-)faculteit. In het onlangs gepresenteerde concept Strategisch Plan voor 2009-2013 vraagt het college van bestuur zich voor het eerst openlijk af ‘of de organisatie van de geesteswetenschappen met één grote en drie kleine faculteiten de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek niet nodeloos belemmert.’ De universiteit leunt immers steeds sterker op externe financiële middelen. Voor de werving daarvan is het belangrijk om een heldere, niet al te gefragmenteerde structuur te bieden, zo lichtte collegevoorzitter De Wijkerslooth toe voor de medezeggenschap, meldt Voxlog.

Maar die voorzichtige formulering verhult dat de plannen al in een verder gevorderd stadium zijn. Op 13 november werd bekend dat het college geld uittrekt voor de komst van twee gasthoogleraren: de Amerikaan Glenn Most en Willem Frijhoff van de Vrije Universiteit. Beide hoogleraren zijn gespecialiseerd in de combinaties letteren, filosofie en theologie. Met hun opdracht, het uitzetten van ‘nieuwe onderzoekslijnen’, lijken de twee te zijn aangesteld als kwartiermakers voor een eventuele nieuwe faculteit.

Ook zijn decanen van de vier faculteiten inmiddels in gesprek over de plannen van het college, zo bevestigt Jean-Pierre Wils, decaan van de faculteit religiewetenschappen. Zelf spreekt hij van ‘moeizame gesprekken’ omdat de noodzaak voor een fusie niet voor iedereen duidelijk is. ‘De problemen die het CvB diagnosticeert, bestaan die werkelijk? Komt er zo weinig uit de verf?’ Wils vraagt zich af of er inhoudelijk wel voldoende samenhang tussen de faculteiten bestaat om een fusie te rechtvaardigen.

De decaan van de letterenfaculteit (de grootste van de vier) Paul Sars, is wel positief over de plannen. Volgens hem hebben de meeste faculteiten in Nederland al een vergelijkbaar fusieproces doorlopen, ‘dat gaat gewoon gebeuren’. Een fusie zou voor studenten het voordeel bieden dat ze veel gemakkelijker vakken over en weer kunnen volgen, bijvoorbeeld een minor filosofie voor letterenstudenten. Ook het argument rond de werving van onderzoeksfondsen is volgens hem valide. ‘In NWO is er een discussie om geesteswetenschappen en sociale wetenschappen onder een noemer te brengen. Dan kunnen wij toch niet met vier faculteiten voor alleen geesteswetenschappen komen aanzetten.’ De decanen van filosofie en theologie beraden zich nog op hun standpunt. Het college van bestuur wil niet reageren op aspecten van het strategisch plan zolang dat niet definitief is.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK